Universiteit Utrecht gaat Arnhemse werkwijze radicalisering onderzoeken

docent voor de klas

Hoe hebben de gemeente Arnhem en haar partners hun capaciteit gezamenlijk ingezet om op doelgerichte, legitieme en duurzame wijze een bijdrage te leveren aan het voorkomen en tegengaan van radicalisering? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben de opdracht om de werkwijze van Arnhem over de gehele breedte te evalueren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

De Universiteit Utrecht heeft veel expertise op dit gebied en beschikt over een ervaren onderzoeksteam, met als relevante specialisaties: psychologie van radicaliseringsprocessen, samenwerking rond complexe vraagstukken, de maatschappelijk impact van radicalisering en bovendien zijn in het team experts in weerbaarheid van de samenleving opgenomen.

College van B&W Arnhem