GDS Blog

Governing the Digital Society nodigt onderzoekers uit om hun bevindingen, inzichten en tips over de principes van (goed) bestuur in digitale samenlevingen te delen op dit GDS blog. Onderwerpen zijn onder andere dataficatie, algoritmen en platformisering. Ben je geïnteresseerd om bij te dragen? Neem contact met ons op via GDS@uu.nl.