Special Interest Groups

Onze Special Interest Groups (SIGs) zijn interdisciplinaire groepen van drie of meer onderzoekers van ten minste twee faculteiten, die werken aan subthema's die relevant zijn voor het focusgebied Governing the Digital Society.

AI, government and behavior

Big data © iStockphoto.com/Erikona

Steeds meer overheidsorganisaties gebruiken algoritmen en data om beleid- en besluitvorming te ondersteunen. In deze SIG werken computerwetenschappers, gedragswetenschappers en bestuurskundigen samen om bij te dragen aan een betrouwbaar gebruik van AI-toepassingen in publieke organisaties, zoals de politie, ministeries en gemeenten.

© iStockphoto.com

Digitale migratie 

Digitalisering en migratie zijn fundamentele drijfveren van economische, culturele, maatschappelijke en politieke transformatie, maar hoe staan deze twee processen met elkaar in verband?

Greening the digital society

Wat is de relatie tussen digitale technologieën en de opwarming van de aarde? Op welke manier dragen digitale technologieën bij aan zowel het verminderen als het versnellen van klimaatverandering? En hoe zou good environmental gouvernance eruit kunnen zien in de digitale samenleving?

Governing the social media and data economy

© iStockphoto.com/cnythzl

Deze Special Interest Group fungeert als een multidisciplinair platform om meer te weten te komen over de economie van sociale media en data. Hoe kunnen we de mechanismen, deelnemers, infrastructuren en governance van de data-economie begrijpen? Hoe worden socialemediaplatforms en appstores bestuurd in termen van monetarisering, bedrijfsmodellen en gebruikersproductie?

© iStockphoto.com/peterhowell

De inclusieve data-stad

Ons leven in de zogenaamde ‘slimme stad’ is in snel tempo gedataficeerd. Gedataficeerde stedelijke systemen kunnen echter ook tot nieuwe vormen van ongelijkheid leiden. Welke rol kunnen data spelen in het versterken van burgerparticipatie en publieke waarden in de smart city?

Platformisering van het onderwijs

Commerciële educatieve platformtechnologieën zijn diep doorgedrongen in de organisatie van het Nederlandse basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Wat betekent deze omarming van private platformen voor onderwijs als een publiek goed, aangedreven door publieke waarden?

Streaming Video

Hoe veranderen streamindiensten en sociale mediaplatforms de praktijken in de media-industrie? Op welke wijze veranderen deze digitale platforms de dynamiek tussen inhoud, makers en publiek? Welke regulerende maatregelen zijn er genomen en wat zijn de gevolgen daarvan?

© iStockphoto.com

PhD Network

De PhD Network SIG wil promovendi ondersteunen in hun huidige projecten, de raakvlakken van hun disciplines verkennen, bruggen bouwen door interdisciplinaire samenwerking, en een gastvrije, ondersteunende en productieve PhD gemeenschap bevorderen.