Sociale invloeden

Affect, motivation and regulation

Mensen zijn sociale dieren die empathie hebben voor elkaars mentale staat en gedrag in zowel simpele als complexe sociale structuren, en dit zich ook kunnen voorstellen en beïnvloeden. Het begrijpen van dit complexe fenomeen is van groot belang voor het veranderen van gedrag in een maatschappelijke context. Sociale invloeden kunnen expliciet zijn, zoals in het geval van pogingen tot overtuiging of dwang, maar zijn echter vaak impliciet tijdens sociale interactie en communicatie. In deze gevallen kunnen we rekenen op ons eigen vermogen om verder te gaan dan slechts de informatie die aan ons is gegeven, om elkaar te begrijpen en te beïnvloeden. Bij het Goallab hebben we als doel om te adresseren hoe mensen invloed hebben op elkaars doelen en gewoontes in zowel samenwerkings- gerichte als competitieve interacties op basis van gedragssignalen, zoals blikken, gezichtsuitdrukkingen en bewegingen. Het onderzoeken van sociale invloeden op gedrag is belangrijk voor het begrijpen van (1) hoe we andere mensen zien en waarderen in de zin van hun doelen en gewoontes en (2) hoe hun gedrag een impact heeft op de door ons gestelde doelen.