Persoonlijke autonomie

Persoonlijke autonomie, in staat zijn om vrije ongedwongen beslissingen te nemen over hoe en wanneer we onze doelen behalen, is een belangrijk onderdeel van democratische constituties. Het ondersteunen en onderhouden van autonomie is een uitdaging voor moderne maatschappijen, welke hedendaags worden gekenmerkt door groeiende druk op mensen om hun gedrag aan te passen aan de snel groeiende tekorten aan energie, vervuiling van lucht en aarde, kosten van de gezondheidszorg, interacties met complexe technologische artefacten zoals robots, algoritmes in de kunstmatige intelligentie en de multiculturele diversiteit van onze sociale context. Bij mensen is het complexe fenomeen van autonomie erg afhankelijk van ‘sense of agency’ (SoA), wat de impliciete ervaring is van zelf de actor zijn van je eigen gedrag. SoA is belangrijk voor het behalen van doelen en het welzijn van mensen, en het brengt mensen de mogelijkheid om actief deel te nemen in de maatschappij (‘citizen empowerment’), en draagt bij aan de basis voor het begrijpen van moreel gedrag. We onderzoeken hoe restricties in persoonlijke autonomie invloed hebben op de neurobiologische en cognitieve processen van SoA, en hoe SoA gerelateerd is aan de manier waarop mensen naar zichzelf en de sociale wereld kijken. We adresseren echter niet alleen hoe SoA zich ontwikkelt in gezondheid, maar ook in mentale problemen, zoals depressie en schizofrenie.