Doelen en gewoontes

Habits and intentions

Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat gedrag onafhankelijk wordt van het doel dat mensen stellen als dit gedrag een gewoonte is geworden. Het belang van gewoontes is gedemonstreerd voor gedrag in verschillende domeinen, zoals werk, transport, gezondheid, en ecologie. Dit wekt de suggestie dat gewoontes een doordringende impact hebben op het leven van mensen. De doel-onafhankelijkheid van gewoontes is efficiƫnt en functioneel wanneer doelen overeenkomen met gewoontes. Echter, het is problematisch wanneer doelen in conflict komen met gewoontes. De meeste maatschappelijke problemen gerelateerd aan menselijk gedrag hebben te maken met dit conflict, wat een belangrijke implicatie is voor het ontwerpen van interventies om gedrag te veranderen. Wij onderzoeken daarom hoe het stellen van doelen en het aanpassen van de omgeving gewoontes kan veranderen in zowel een lab als in een maatschappelijke setting.