Onderzoek

Snacks eten in een fastfood restaurant, de auto nemen naar je werk in plaats van het openbaar vervoer, geld uitgeven aan online shoppen, de hele avond tv kijken. Een groot deel van ons gedrag is doelgericht en heeft de neiging om een gewoonte te worden na dit gedrag veel te herhalen. Oefening baart kunst. Echter, menselijke gewoontes kunnen ook gezien worden als onderliggende verklaring voor maatschappelijke problemen, zoals gezondheidsproblemen en klimaatverandering. Gewoontes kunnen tegenstrijdig zijn met de doelen die we hebben en delen met anderen. Het is dus een grote uitdaging voor wetenschappers, beleidsmakers en professionals die geïnteresseerd zijn in gedragsverandering in de sociale context om het automatisme van de doelen en gewoontes van mensen te begrijpen en waarderen.

Ons werk heeft als doel om fundamentele problemen, zoals hoe mensen doelen zien, stellen en behalen in sociale context, en hoe motivatie en cognitieve processen ons in staat stellen om deze gewoontes te vormen en te veranderen te adresseren. Ons onderzoek is voornamelijk experimenteel. We gebruiken kennis en methoden van de sociale -, gedrags-, en cognitieve neurowetenschappen, maar af en toe wordt er ook een onderzoek gedaan aan de hand van vragenlijsten, om relaties tussen subjectief ervaren gevoelens, gedachten en acties te onderzoeken. Ons programma richt zich ook op toepassingen in de context van (mentale) gezondheid, consumentengedrag, werk en sociaal conflict.

Onze wetenschappelijke zoektocht kan onderverdeeld worden in drie thema’s: ‘doelen en gewoontes’, ‘sociale invloeden’ en ‘persoonlijke autonomie'.