AI4Intelligence

In dit interdisciplinaire project willen we AI-instrumenten onderzoeken en ontwikkelen voor het omgaan met grote hoeveelheden multimodale gegevens in politieonderzoek en inlichtingensituaties – vanuit deze gegevens tot betrouwbaar bewijsmateriaal dat in de rechtbank kan worden gebruikt. Naast het ontwikkelen van dergelijke instrumenten willen we ook (het gebruik van) dergelijke instrumenten evalueren: hoe worden ze gebruikt door individuele opsporingsambtenaren en in de bredere politieorganisatie? Welke wettelijke eisen en waarborgen zijn nodig voor een verantwoord en legitiem gebruik van AI-instrumenten in politieonderzoek en inlichtingen?

In het project werkt het Universiteit Utrecht Politielab samen met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, de Nationale Politie, het Nederlands Forensisch Instituut en meerdere andere maatschappelijke en academische stakeholders.