Over het Nationaal Politielab AI

Het Nationaal Politielab Artificial Intelligence (NPAI) is een samenwerkingsinitiatief van de Nederlandse politie, de Universiteit Utrecht (UU), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Samen streven we ernaar om state-of-the-art AI technieken te ontwikkelen om de veiligheid van Nederland op een sociaal, juridisch en ethisch verantwoorde manier te verbeteren. Het onderzoek van het Politielab locatie Utrecht focust zich op intelligente, interactieve dialogen, redeneren met (juridische) argumenten en misdaadscenario’s, en het integreren van symbolische en subsymbolische technieken binnen de AI.

Afbeelding met de logo's van de Nederlandse Politie, ICAI en de drie samenwerkende universiteiten: Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam.