Simulatie en optimalisatie voor fenomeenbegrip en interventiestrategieën

Door het toepassen van simulatietechnieken kan de politie inzicht krijgen in de werking van het emergente gedrag van complexe systemen.