Verantwoorde en transparante AI

De politie zet zich proactief in om invulling te geven aan de ethische en juridische aspecten van AI. Het gaat hier om zowel technisch als non-technisch onderzoek.