Over de AI Labs

De opkomst van AI en datawetenschap biedt talloze mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals het verbeteren van gezondheidszorg, het voorspellen van criminaliteit en het optimaliseren van planning en processen binnen het openbaar vervoer. Tegelijkertijd roept deze ontwikkeling belangrijke vraagstukken op met betrekking tot ethiek, transparantie en privacy. Om het volledige potentieel van AI te benutten en bij te dragen aan een verantwoorde en betrouwbare toepassing ervan, is samenwerking van essentieel belang. 

De AI Labs van de Universiteit Utrecht zijn thematisch georganiseerd, wat betekent dat we ons specifiek richten op bepaalde domeinen of toepassingsgebieden van AI. Binnen de Labs bundelen onderzoekers uit diverse disciplines hun krachten met die van experts van publieke en private organisaties, overheden en andere kennisinstellingen. Door de diversiteit aan expertises in de AI Labs kunnen we complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen. Dat zorgt ervoor dat AI-toepassingen daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kunnen worden. Tegelijkertijd biedt de focus op een bepaald domein onze onderzoekers en studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren en expertise op te bouwen binnen hun thema.

Met gezamenlijk onderzoek en onderwijs bouwen we samen aan het AI-talent van de toekomst.

Thomas Dohmen
Thomas Dohmen, directeur AI Labs

Door te werken aan uitdagende praktijkvraagstukken dragen de AI Labs bij aan een betere aansluiting van academische opleidingen op de behoeften van het werkveld. Tegelijkertijd biedt het organisaties de mogelijkheid om jong talent aan te trekken of eigen talent te stimuleren verder te groeien op het gebied van AI en datawetenschap. 

Onze AI Labs zijn een centrale plek waar organisaties uit verschillende sectoren samenkomen om kennis en best practices te delen. Zo werken we onder meer samen met I-Partnerschap, NLAIC, ICAI, ROM en U-Tech. Samen streven we ernaar concrete oplossingen te bieden die een positieve invloed hebben op de hele samenleving. 

Er zijn verschillende manieren om samen te werken binnen de AI Labs. Zo bieden we mogelijkheden voor promotieonderzoek, kortlopende onderzoekstrajecten, stages en afstudeeronderzoek, maar bieden we ook onderwijs voor professionals, zoals groepstrainingen en cursussen.

Meer informatie

Ge├»nteresseerd in wat de Utrecht AI Labs voor uw organisatie kunnen betekenen? 

Klik hier voor ons aanbod
Naar onze Labs

Wil je meer weten over het AI-onderzoek van de Universiteit Utrecht? De pagina Data Science & Artificial Intelligence biedt een centraal startpunt voor iedereen die meer wil weten over de initiatieven op het gebied van onderzoek en onderwijs in Data Science en Artificial Intelligence. 

Meer over het Utrechtse AI-onderzoek