Over de AI Labs

Nederland digitaliseert in een hoog tempo. Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze digitale middelen kunnen vormgeven en inzetten. De grootste struikelblokken bij commerciƫle en publieke organisaties zijn een gebrek aan actuele kennis en het gebrek aan (instroom van) hoog opgeleide medewerkers met een ICT-opleiding. Dit geldt vooral voor de domeinen kunstmatige intelligentie en datawetenschap.

Organisaties verbinden met onderzoek en opleiden

Organisaties investeren daarom in toenemende mate structureel in onderzoek en opleiden. De AI Labs helpen om externe organisaties op een natuurlijke manier te verbinden aan een ecosysteem van onderzoek en opleiden.

AI Labs zijn de plek waar kennisinstellingen, bedrijven, organisaties uit de publieke sector, studenten, docenten en onderzoekers met elkaar samenwerken aan strategisch en maatschappelijk relevant onderzoek op het gebied van AI en Data Science. We werken samen om kennis te ontwikkelen en om tools of oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen, testen en onderzoeken.

Kennisnetwerk

De Labs hebben als doel om academische en praktijkgerichte kennis te genereren, deze kennis toe te passen en in dit proces professionals bij te scholen en nieuwe professionals op te leiden. Investeren in een Lab betekent ook dat verschillende organisaties meedoen in een kennisnetwerk, waarbinnen ze kennis kunnen delen.

De AI Labs ontwikkelen daarbij best-practices voor publiek-private en publiek-publieke samenwerking met onderzoek en onderwijs. Daarmee vormen we een belangrijke schakel in een AI Hub voor Midden-Nederland en de human capital agenda voor de ICT-sector.