Het AI & Media Lab is een samenwerkingsverband van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Media Perspectives met een breed netwerk van partners uit de IT-sector en creatieve industrie. Doel van het lab is om bij te dragen aan de digitale transitie van media- en cultuurorganisaties door ontwikkeling van nieuwe kennis, toepassingen en werkwijzen op het gebied van kunstmatige intelligentie en datawetenschap. Mensgericht ontwikkelen is voor ons het uitgangspunt: recht doen aan de behoeften en belangen van burgers en professionals, 'ethics by design' en open kennisdeling.

Meer over dit AI Lab (Engels)