In de AI labs werken we aan maatschappelijke uitdagingen vanuit een multidisciplinair perspectief. Duurzaamheid is een van de meest urgente maatschappelijke vraagstukken. In het AI & Sustainability Lab werken onderzoekers van de faculteit Geowetenschappen en het departement Informatica van de faculteit B├Ętawetenschappen samen met andere departementen, instituten, bedrijven en publieke organisaties. De onderzoekers werken met verschillende innovatieve technieken uit AI en data science aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals klimaatverandering, de energietransitie en stedelijke systemen.

Meer over dit AI Lab (Engels)