De interventie

Book cover ACT your way

Doelgroep

ACT your way is een transdiagnostische interventie die specifiek gericht is op jongeren en jongvolwassenen (15 tot 25 jaar) die zijn vastgelopen op het gebied van hun ontwikkeling of psychische klachten hebben (inclusief jongeren en jongvolwassenen met comorbide, terugkerende en chronische psychische klachten).

Doel

ACT your way is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). Het doel van ACT is het verhogen van psychologische flexibiliteit: het vermogen om flexibel om te gaan met problemen, terwijl er actie wordt ondernomen op basis van de waarden van de cliënt. Psychologische flexibiliteit omvat zes kerncomponenten:

  1. acceptatie (ruimte maken voor onaangename gedachten en gevoelens);
  2. defusie (afstand nemen van je gedachten);
  3. contact met het hier-en-nu (aandacht richten op het huidige moment);
  4. zelf als context (het zelf zien in zijn context);
  5. waarden (bepalen wat je echt belangrijk vindt), en
  6. toegewijde actie (actie ondernemen in de richting van je waarden). 

ACT your way is dus niet gericht op het verminderen van klachten of symptomen, maar op het leren omgaan met negatief ervaren gedachten/gevoelens én het bevorderen van welzijn en kwaliteit van het leven.

Inhoud

De interventie bestaat uit 12 wekelijkse sessies, die zowel individueel als in groepsverband kunnen worden gegeven. Elke sessie duurt 120 (groepsinterventie) of 60 (individuele interventie) minuten en heeft een vaste structuur. In elke sessie komen de volgende onderdelen aan bod: psycho-educatie, mindfulness-oefeningen, metaforen en ervaringsgerichte oefeningen.  De 12 sessies zijn onderverdeeld in 4 blokken.

  • In blok A leren de jongeren en jongvolwassenen ontdekken wat hun belangrijke waarden zijn (d.w.z. wat inspireert ze, wie willen ze zijn en wat vinden ze belangrijk in het leven).
  • In blok B kijken de jongeren en jongvolwassenen naar psychologische inflexibiliteit (d.w.z. wat zit ze nog in de weg om te zijn en doen zoals ze willen zijn).
  • In blok C leren de jongeren en jongvolwassenen verschillende ACT-vaardigheden om hun psychologische flexibiliteit te vergroten (d.w.z. leren doen wat ze willen doen, ondanks én met alle belemmerende gevoelens en gedachten die ze ervaren).
  • In blok D gaan de jongeren en jongvolwassenen verder met het vergroten van hun psychologische flexibiliteit en bereiden ze zich voor op een eventuele terugval.
Training ACT your way

Ervaringen van oud deelnemers


"In vergelijking met mijn eerdere therapie, ging het veel meer over positieve kanten van iemand, veel minder ingezoomd op het destructief handelen maar veel meer over wat je wilt in je leven .. ik vond dat fijn."

"Ik heb geleerd afstand te nemen van mijn gedachtes, laten wat het is en er niet tegen vechten."

"Het sprak me vooral aan dat ik moet ophouden met vechten. Hier was ik in de andere behandelingen voortdurend mee bezig, dus dat was voor mij echt een meerwaarde. Je leert naar jezelf te kijken zonder alleen maar bezig te zijn met het zieke deel van jezelf. In eerdere therapieën werd dat vooral gedaan, werd vooral gekeken hoe ik moest verbeteren. Nu ben ik bezig met wat ik wil veranderen als persoon, wie ik ben en hoe ik wil zijn, welke waarden ik heb."

Meer weten?

Bekijk de volgende websites.

ACT your way
Act-online