Het onderzoek

Waarom doen we dit onderzoek?

Veel jongeren van 15 tot 25 jaar ervaren psychische klachten. Deze psychische klachten zijn vaak voor lange tijd aanwezig en hebben veel negatieve gevolgen. Een goede behandeling is dus hard nodig. Op dit moment zijn er alleen weinig behandelingen speciaal ontwikkeld voor jongeren/jongvolwassenen van 15 tot 25 jaar.  ACT your way is wel speciaal ontwikkeld voor deze jongeren/jongvolwassen. Uit een klein onderzoek bij depressieve jongeren (15 tot 25 jaar) kwam naar voren dat ACT your way zorgt voor verbeteringen. Er is alleen nog geen groot onderzoek gedaan naar het effect van ACT your way bij jongeren/jongvolwassenen met andere soorten problemen (dan depressie). Uiteindelijk willen we weten wat het effect is van deze training en of de kosten van de training opwegen tegen de voordelen. Ook willen we onderzoeken hoe en bij wie deze training werkt, zodat we jongeren van 15 tot 25 jaar met psychische klachten zo goed mogelijk kunnen helpen.

Loting

Als je besluit om mee te doen aan het onderzoek, dan zullen wij gaan loten welke behandeling je krijgt. Er zijn twee behandelingen. Beide behandelingen zijn geschikt voor jouw klachten.

  • De ACT your way training: zie de training voor meer informatie.
  • Het gebruikelijke behandelaanbod van jouw GGZ-instelling. Als je wordt ingeloot voor deze behandeling krijg je dus niet de ACT your way training, maar doe je wel mee met de interviews en vragenlijsten. Dit is heel belangrijk: zo kunnen we namelijk vergelijken hoe goed ACT your way werkt vergeleken met het gebruikelijke behandelaanbod.

Wat vragen we van jou, jouw ouders en therapeut?

We vragen jou, jouw ouders/verzorgers en jouw therapeut om op meerdere momenten verschillende (online) vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over wat jij en jouw ouders/verzorgers denken, voelen en doen. Ook zal je drie keer deelnemen aan een interview. In onderstaande figuur staat weergegeven wat wij precies van alle deelnemers verwachten.

Waarom meedoen?

De informatie die uit dit onderzoek komt kan ervoor zorgen dat jongeren en jongvolwassenen in de toekomst een betere behandeling krijgen. Daarnaast krijg jij (deelnemende jongere) een cadeaubon ter waarde van 5 euro na het afronden van elke meting. In totaal kun je dus cadeaubonnen ter waarde van 30 euro verdienen.

Tot wanneer duurt het onderzoek?

Je kunt je van 1 maart 2022 tot en met 1 maart 2024 (dus 2 jaar) aanmelden voor het onderzoek bij de volgende instellingen. In december 2024 zullen de laatste vragenlijsten/interviews worden ingevuld. De resultaten van het hele onderzoek zullen begin 2025 bekend zijn.