De training

Book cover ACT your way

Voor wie?

ACT your way is geschikt voor jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 25 jaar die zijn vastgelopen op het gebied van hun ontwikkeling en/of psychische klachten hebben.

Wat is het doel van de training?

ACT your way is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). In de training leer je hoe je kunt omgaan met hobbels die je in je leven tegenkomt (bijv. lastige gedachten en gevoelens, stress en uitdagende situaties), en hoe je je leven kan invullen op een manier die voor jou waardevol is (bijv. doen waar je energie van krijgt en kiezen voor activiteiten die bij jou passen). De training is dus niet gericht op het verminderen van klachten, maar op het leren ontdekken en doen wat je wilt doen, ondanks én met alle lastige gevoelens en gedachten die je ervaart.  

Hoe lang duurt de training?

De training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten. Je kunt ACT your way één op één of in een groepje krijgen. Elke bijeenkomst duurt 120 (groepstraining) of 60 (één op één training) minuten.

Wat doe je tijdens de training?

Tijdens de training zal je informatie lezen, oefeningen maken, jezelf trainen in het richten van aandacht, filmpjes kijken en bijhouden wat jouw ervaringen zijn met het uitproberen van nieuwe acties.

Tijdens de 12 bijeenkomsten doorloop je de volgende vier blokken:

Training ACT your way
  • In blok A onderzoek je wat je waardevol vindt, wat jouw dromen zijn en van welke activiteiten je energie krijgt.
  • In blok B kijk je naar welke vaste gewoontes je tegenhouden om te doen wat je wilt doen.
  • In blok C leer je verschillende ACT-vaardigheden. Bijvoorbeeld toelaten wat je voelt, je losmaken van gedachtes en waardegerichte acties ondernemen.
  • In blok D blijf je oefenen met de geleerde ACT-vaardigheden. Daarnaast leer je om op een rustige manier om te gaan met tegenslagen en faalervaringen.

Werkt ACT your way?

Uit een klein onderzoek bij depressieve jongeren van 15 tot 25 jaar kwam naar voren dat ACT your way zorgt voor verbeteringen in allerlei klachten zoals somberheid en kwaliteit van leven.

Ervaringen van oud-deelnemers
 

"In vergelijking met mijn eerdere therapie, ging het veel meer over positieve kanten van iemand, veel minder ingezoomd op het destructief handelen maar veel meer over wat je wilt in je leven .. ik vond dat fijn."

"Ik heb geleerd afstand te nemen van mijn gedachtes, laten wat het is en er niet tegen vechten."

"Het sprak me vooral aan dat ik moet ophouden met vechten. Hier was ik in de andere behandelingen voortdurend mee bezig, dus dat was voor mij echt een meerwaarde. Je leert naar jezelf te kijken zonder alleen maar bezig te zijn met het zieke deel van jezelf. In eerdere therapieën werd dat vooral gedaan, werd vooral gekeken hoe ik moest verbeteren. Nu ben ik bezig met wat ik wil veranderen als persoon, wie ik ben en hoe ik wil zijn, welke waarden ik heb."