Onderzoekers

  • Janna Keulen

    Promovendus
  • Janna Keulen is promovendus bij de Universiteit Utrecht op het ACT your way onderzoek. De komende vier jaar zal zij onderzoek doen naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van ACT your way. Janna behaalde haar bachelor diploma Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens behaalde zij aan dezelfde universiteit haar master diploma’s voor de onderzoeksmaster Development and Socialization in Childhood and Adolescence en de academische master Clinical Child and Adolescent Psychology.
  • dr. Denise Bodden

    Universitair docent
  • Dr. Denise Bodden is universitair docent bij de afdeling pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van preventieve en curatieve behandelingen (o.a. CGT, IPT en ACT), specifiek gericht op angst- en stemmingsstoornissen. Daarnaast doceert zij op het gebied van effectonderzoek, angststoornissen en depressie. Tevens is zij werkzaam als psycholoog bij Altrecht kinder en jeugd (Utrecht).
  • Prof. Dr. Maja Deković is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar opvoedingsprocessen en de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen en adolescenten evenals naar effectiviteit van (gezinsgerichte) interventies gericht op ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Zij is coordinator van Research Master programme Development and Socialization in Childhood and Adolescence (DaSCA).
Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, Systeemtherapeut en Supervisor NVRG. Denise Matthijssen heeft klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden, vooral binnen de SGGZ (Altrecht te Utrecht). Zij werkt in de praktijk en is naast opleider tot systeemtherapeut ook auteur van de boeken ACTief opvoeden (Hogrefe 2012), Samen ACTief in je gezin (Lannoo 2015) en ACT your way (Boom 2018) en ACT in Balans (Boom 2021). Voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl.

Jacqueline Schraven

Jacquelijne Schraven is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut bij Altrecht kinder en jeugd. Ze is gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblemen, stemmingsstoornissen en chronische suicidaliteit. Daarnaast is ze docent bij de RINO, supervisor en projectleider van het Suicide Expertise Team - jeugd. Ze heeft onderzoek verricht naar ACT your way bij adolescenten met een recidiverende of persisterende depressie.