Ons verhaal

Het motto van de UU is "Sharing science, shaping tomorrow”. Doel is om met een open blik, open houding en open wetenschap samen te werken aan de oplossingen van morgen. De universiteiten raken steeds directer betrokken bij de maatschappij. "Crossing boundaries” is een term die je steeds vaker hoort. In het laatste decennium is in het onderwijs ook steeds meer de verbinding met de buitenwereld gezocht. Bij initiatieven als community engaged leren en challenge-based leren worden veelal maatschappelijke partners betrokken bij het onderwijs, maar ook bedrijfspartners. Ook bij ondernemerschapsonderwijs zijn bedrijven een belangrijke partner. Bij onderwijs wat georganiseerd wordt met externe partners spreken we van transdisciplinair onderwijs.   

Zo zijn er binnen de UU al verschillende transdisciplinaire samenwerkingsinitiatieven, en we zien deze groeien in aantal. Echter, er is geen natuurlijke verbinding tussen deze initiatieven. Vaak zijn ze faculteitsoverstijgend, soms vanuit een hub of strategisch thema, soms vanuit een USO project of op het niveau van de Universitaire Bestuursdienst. 

Vanuit onze eigen rol in een aantal van deze initiatieven, zagen wij op verschillende plekken een vergelijkbare behoefte ontstaan, namelijk om de docenten die met onderwijs bezig zijn te ondersteunen. Ook lijken sommige initiatieven best op elkaar, maar hebben ze net een andere insteek, of een andere doelgroep. Daardoor is ook niet alles voor iedereen even zichtbaar en vindbaar. Vanuit deze observaties en een gedeelde behoefte, is U-Collaborate in Education ontstaan.   

U-Collaborate in Education is een overkoepelende structuur waar initiatieven rondom onderwijs terecht kunnen als daar behoefte aan is. De kernwaarden zijn: inspireren, verbinden en faciliteren. U-Collaborate in Education organiseert zelf geen onderwijs. Als partner in het CAT heeft U-Collaborate een verbindende rol in het etaleren van onderwijs, het verbinden van initiatieven en individuen en het ondersteunen hiervan waar nodig. 

 

Jan Haarhuis & Fleur Stigter, programma managers U-Collaborate in Education