Samenwerkingsmogelijkheden

Onderwijs in samenwerking met partners, zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven, is groeiende. De Universiteit Utrecht wil studenten de mogelijkheid bieden om in aanraking te komen met transdisciplinair onderwijs.

Er ontstaat zo een win-win situatie. Maatschappelijke organisaties en bedrijven ontvangen hulp bij vraagstukken van studenten. Tegelijkertijd doen studenten waardevolle ervaring op en krijgen de mogelijkheid om tijdens hun studie al impact te creëren. 

Allerlei vormen van samenwerking zijn mogelijk, van eenmalige gastcolleges en/of hackatons tot langlopende samenwerking en constructies waarbij studenten vanuit de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht samenwerken. Vraagstukken kunnen ook gebruikt worden binnen afstudeertrajecten of vallen binnen een PhD kader.

Specifieke vraagstukken kunnen worden ingebracht in bestaande cursussen. Via de tool ‘U-Collaborate in Education’ zie je cursussen die met vraagstukken werken en welke voorwaarden hieraan hangen. Heb je een vraagstuk, maar past deze niet bij één van de vakken? Dan kan je ook een ‘open challenge’ indienen.

Hieronder vind je voorbeelden van mogelijke samenwerkingssoorten. Meer weten? Neem dan contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.