Doel leerlijnentool

Met de leerlijnentool wordt een leerlijn binnen het curriculum gevisualiseerd. Binnen een leerlijn zijn vaak een aantal afgebakende onderdelen te onderscheiden. Zo kan bijvoorbeeld een leerlijn ‘onderzoeksvaardigheden’ de volgende onderdelen bevatten:

(A) Probleemstelling,
(B) Onderzoeksopzet,
(C) Dataverzameling,
(D) Data-Analyse en
(E) Rapportage.

De leerlijnentool maakt voor elke cursus binnen het curriculum zichtbaar aan welke onderdelen van de leerlijn wordt gewerkt. Tevens kan inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze studenten aan deze onderdelen van de leerlijn werken, door deze een bepaald kleur toe te kennen.

webtool zichtbare leerlijnen
Een voorbeeld (ontleend aan opleiding Psychologie/ Major verplicht)

Een voorbeeld

Binnen de cursus Sociale Psychologie leren studenten basiskennis en vaardigheden op het gebied van  onderzoeksopzet en rapportage (kleur geel), en leren studenten deze kennis en vaardigheden toe te passen op probleemstelling, dataverzameling en data-analyse (kleur blauw).

De leerlijnentool kan op verschillende manieren worden ingezet binnen het onderwijs:
 

  1. De leerlijnentool als ‘visualisatietool’. Met behulp van de leerlijnentool wordt in één oogopslag duidelijk welke kennis en vaardigheden (onderdelen) binnen een leerlijn in het curriculum aan bod komen en op welke wijze deze worden opgebouwd. Het inzetten van de leerlijnentool als visualisatietool draagt bij aan de ondersteuning van het leerproces van studenten. Een voorbeeld hiervan is de leerlijn onderzoeksvaardigheden van de bacheloropleiding Media en Cultuur, waarin de opbouw van de verschillende onderzoeksfasen inzichtelijk is gemaakt.
     
  2. De leerlijnentool als ‘organizer’. Naast het visualiseren van de opbouw van een leerlijn, kan tevens informatie worden toegevoegd aan de verschillende onderdelen binnen een leerlijn. Via de zoekfunctie binnen de leerlijnentool kunnen studenten de informatie die is verstrekt makkelijk terugvinden waardoor voorkennis geactiveerd kan worden. Ook kunnen studenten vooruitkijken op het curriculum. Het inzetten van de leerlijnentool als organizer draagt bij aan de ondersteuning en sturing van het leerproces van studenten. Een voorbeeld hiervan is de leerlijn onderzoeksvaardigheden van de bacheloropleiding Psychologie.
     
  3. De leerlijnentool als ‘studiewijzer’. Naast informatie kunnen tevens opdrachten worden toegevoegd aan de verschillende onderdelen binnen een leerlijn. Door het plaatsen van opdrachten binnen de leerlijnentool worden studenten uitgedaagd om interactief met de leerlijnentool aan de slag te gaan.  Het inzetten van de leerlijnentool als studiewijzer draagt bij aan de ondersteuning en sturing van het leerproces en het reflecteren hierop. Een voorbeeld hiervan is de leerlijn Professionele vaardigheden van de bacheloropleiding Diergeneeskunde.
     
  4. De leerlijnentool kan daarnaast worden ingezet bij de ontwikkeling of het plannen  van een leerlijn binnen het curriculum. De leerlijnentool is eenvoudig in te vullen waardoor de opbouw van een leerlijn binnen het curriculum visueel zichtbaar wordt. Hierdoor worden eventuele hiaten en overlappingen binnen het curriculum goed zichtbaar en bespreekbaar.