Op deze website vinden docenten, studenten en andere geïnteresseerden informatie over de 'leerlijnentool'. Deze tool is ontwikkeld om leerlijnen zichtbaar te maken.

Wat is de leerlijnentool?

De leerlijnentool draagt bij aan het visualiseren van gerelateerde onderdelen binnen een curriculum. In één oogopslag wordt duidelijk welke kennis en vaardigheden tijdens het curriculum aan bod komen en op welke wijze deze worden opgebouwd. De tool kan interactief worden ingezet en kan eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor alle betrokkenen. Bijvoorbeeld binnen een onderwijsomgeving via ‘my communities’ in Blackboard.

Wat is de functie?

De functies van de leerlijnentool zijn tweeledig:

  1. De leerlijnentool kan actief worden gebruikt in het onderwijs om het inzicht van studenten in hun eigen academische kennis, vaardigheden en ontwikkeling te vergroten.
  2. De leerlijnentool kan door de docenten en de opleiding worden ingezet voor de afstemming, evaluatie en verbetering van het curriculum.
    De tool draagt dan ook bij aan het versterken van de samenhang in het curriculum en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

"Opleidingen worden eens in de zoveel jaar gevisiteerd. De leerlijnentool is ook een fantastisch instrument om de structuur en opbouw van het curriculum zichtbaar te maken”