Testimonials

Actuele ontwikkelingen komen veelvuldig aan bod

In de master Privaatrecht word je gedurende één jaar in hoog tempo klaargestoomd voor de (civiele procesrecht)praktijk. De opleiding legt een goede basis voor je verdere carrière en biedt een uitgelezen kans om met leuke mensen in contact te komen, zowel studiegenoten als docenten (stuk voor stuk experts in hun vakgebied). Het jaar vliegt voorbij.

Zelf heb ik gekozen voor de specialisatie Familierecht. Binnen dit traject maak je je het familierecht op een actieve manier eigen. Actuele ontwikkelingen komen veelvuldig aan bod. Je past de wet niet simpelweg toe op een casus, maar je wordt uitgedaagd om na te gaan waarom het wettelijke systeem is ingericht zoals het is én te filosoferen over denkbare alternatieven en verbeterpunten. Zo neem je deel aan een oefenrechtbank in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen, treed je regelmatig in debat met medestudenten over uiteenlopende onderwerpen, geef je in samenwerking met medestudenten een college en komen de pleit- en schrijfvaardigheden aan bod tijdens de verdiepende Capita Selecta vakken. Gedurende het gehele jaar krijg je uitvoerige feedback op analyses en onderzoeks- en schrijfvaardigheden, waardoor je goed voorbereid bent om in blok 4 een masterscriptie te schrijven. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de perspectieven op de arbeidsmarkt. Er worden arbeidsmarkt oriënterende colleges georganiseerd, waar gastsprekers (waaronder advocaten en rechters) een inzicht geven in hun vak en je als student vast een paar lijntjes kan uitgooien.


Els van Bruggen, LLM Privaatrecht


Privaatrecht legt de belangrijke link tussen de theorie en de wereld ‘buiten de boeken’.

Ik koos voor het masterprogramma Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht om meerdere redenen. Allereerst wilde ik een verdiepende master doen waarvan het academisch niveau aansluit bij de hoge verwachtingen die de advocatuur en andere beroepsgroepen van net afgestudeerde juristen hebben. Daarmee samenhangend wilde ik een master doen die voorbereidt op de praktijk en de belangrijke link legt tussen de theorie en de wereld ‘buiten de boeken’. Als laatste en misschien wel belangrijkste reden was ik op zoek naar een master die aansloot bij mijn interesse voor aansprakelijkheidsrecht; dit maakt het studeren niet alleen leuker maar levert ook gegarandeerd betere resultaten op.

De master Privaatrecht biedt dit allemaal. Met de vernieuwing van het programma is een verdiepende slag gemaakt qua academisch niveau. Ook zijn de onderwijsmethoden innovatief en praktijkgericht. Zo schrijf je bij het vak Civiele procespraktijk opdrachten in de vorm van processtukken en wordt bij het vak Verdieping Aansprakelijkheidsrecht verwacht dat studenten hun eigen literatuur zoeken en selecteren. Verder leer je tijdens de Capita Selecta Modules om je in korte tijd een zeer specifiek onderwerp eigen te maken.

De keuzemogelijkheden van Privaatrecht bieden studenten de kans om hun master zo breed of specifiek in te vullen als ze zelf willen. Met de specialisatie Aansprakelijkheid koos ik ervoor mezelf binnen een jaar te specialiseren op het gebied van buitencontractuele aansprakelijkheid. De docenten zijn niet alleen gedreven maar ook vooraanstaand op het onderdeel dat zij doceren, wat je ook merkt aan de inhoud van het onderwijs. Kortom, de master Privaatrecht in Utrecht biedt iedere student de kans om zich breed of gespecialiseerd voor te bereiden op de arbeidsmarkt.


Jonne Fluitsma,  LLM Privaatrecht


De master heeft een uitdagend, innovatief en verdiepend curriculum

Na een bachelor en een master te hebben gevolgd aan een andere universiteit, heb ik voor mijn tweede master vol overtuiging voor Privaatrecht aan de UU gekozen. Tijdens de Master’s Open Day stelde de programmaleiding dat de master Privaatrecht drie specialisaties aanbiedt, omdat de aan de universiteit verbonden professoren excelleren in deze thema’s. Dat kwaliteit hoog in het vaandel staat, bleek ook uit mijn ervaring met de docenten waarmee ik te maken kreeg. Zij hebben met veel enthousiasme en een kritische blik gedurende het jaar gewerkt aan een uitdagend, innovatief en verdiepend curriculum.

Twee dingen heb ik als bijzonder waardevol beschouwd. Ten eerste dat ik gedurende de gehele master met één been in de praktijk ben blijven staan. Bij elk vak wordt een specialist uit de praktijk betrokken bij het onderwijs. Zo heb ik college gehad van een cassatieadvocaat, en specialisten op het gebied van  productaansprakelijkheidsrecht en IPR goederenrecht. Dit heeft niet enkel geleid tot onderwijs van hoog academisch niveau, maar ook tot waardevolle connecties.

Ten tweede ben ik tijdens de master Privaatrecht opgeleid tot jurist van de toekomst. Zo ben ik tijdens de Capita Selecta in een kort tijdsbestek ondergedompeld in nieuwe rechtsgebieden. Bij de UU zijn de vragen ‘wat is het recht en hoe dient het in deze casus te worden toegepast’ ondergeschikt aan de vragen ‘waarom zit het recht zo in elkaar en hoe dient het te anticiperen op de implicaties van de toekomst’ en schrijf je niet alleen papers, maar ook memo’s, blogs en noten bij arresten. Hierdoor zijn mijn mondelinge en schriftelijke vaardigheden verbeterd en heb ik een belangrijke zienswijze op het recht aangeleerd gekregen. Daarvoor zal ik de docenten van de UU altijd dankbaar zijn.


Mariska Kamsteeg, LLM Privaatrecht


Veel mogelijkheden tot specialisatie

Ik heb gekozen voor de master Privaatrecht, omdat die naast een brede privaatrechtelijke basis, ook vele mogelijkheden tot specialisatie biedt. Zo heb ik de track Commercieel vermogensrecht gevolgd, waarbij je te maken krijgt met alle aspecten van de commerciële rechtspraktijk.  Ik heb  niet alleen veel geleerd over de verschillende clausules in een commercieel contract, maar  ook over financieringsstructuren, fusies en overnames. Bij de meeste vakken was er bovendien aandacht voor de Europese en internationale context van het recht; iets wat in de huidige samenleving mijns inziens steeds belangrijker wordt.

De colleges worden gegeven door gastdocenten die afkomstig zijn uit o.a. het notariaat, de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven.  Zij geven veel voorbeelden uit hun eigen beroepspraktijk, waardoor de stof tot leven komt en je een goed beeld krijgt van de verschillende beroepen die je na deze master zou kunnen uitoefenen. De toetsmethoden zijn eveneens gericht op de praktijk, en zijn op die manier een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo hebben we bij het vak Commerciële contracten twee pleitoefeningen gehad, en moesten we bij het vak het Civiele proces zelf een civiel vonnis schrijven! Tot slot heb ik ook het Onderzoeks- en Scriptietraject als positief ervaren. Al vanaf het begin van het jaar kom je namelijk met een kleine groep studenten bij elkaar om na te denken over je scriptie onderwerp, te werken aan je onderzoeksopzet en elkaar feedback te geven. Hierdoor kun je in de laatste periode van de master goed voorbereid starten met het daadwerkelijk schrijven van je scriptie.


Lotte Beelen, LLM Privaatrecht