Carrièreperspectieven

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt, namelijk; 

 • aandacht voor privaatrecht in een breder (maatschappelijk) verband: privaatrecht staat nooit op zichzelf, maar functioneert als middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken en de samenleving te dienen en ondersteunen;
 • aandacht voor internationalisering: zowel het nationale als het internationale niveau waarop recht tot ontwikkeling komt ;
 • specialistische kennis: studenten krijgen diepgaande kennis van en inzicht in het door hen gekozen deelterrein van het recht;
 • studenten die zich snel en flexibel een nieuw of vernieuwd onderwerp eigen kunnen maken; het recht verandert constant en kennis veroudert snel;
 • een wetenschappelijke opleiding; studenten wordt een kritische houding aangemeten, en ze krijgen vaardigheden aangeboden – zoals analyseren, oordelen en presenteren – die de afgestudeerde op de arbeidsmarkt nodig heeft; daarbij wordt het zelfstandig uitvoeren van onderzoek gezien als het summum van wetenschap bedrijven.
Beroepspraktijk

Juridische beroepspraktijk

Veel afgestudeerden komen terecht in de ‘togaberoepen’ (advocaat, rechter), in functies bij de overheid (wetgevingsjurist of beleidsjurist), non-profitorganisaties, het bedrijfsleven (bedrijfsjurist) of de wetenschap (onderzoeker, docent). Je legt al tijdens je studie contact met je toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een beroepenmarkt, via het Molengraaff Dispuut (de studievereniging voor excellente privaatrechtstudenten) of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren.

De master Privaatrecht leidt je op voor onder andere de volgende beroepen:

 • Advocaat
  Als advocaat help je cliënten bij het oplossen van hun juridische problemen. In civiele zaken probeer je als advocaat voor je cliënt de best mogelijke oplossing te vinden en zo goed mogelijk de belangen van de cliënt te behartigen. Bij het behandelen van de problemen van je cliënt verschijn je als advocaat ook in de rechtbank (procespraktijk). Bij sommige advocatenkantoren kun je er ook voor kiezen om uitsluitend een adviespraktijk te voeren.

 • Rechter
  Als rechter ben je vooral bezig met het afwegen van belangen. Je bekijkt aan de hand van de feiten en de rechtsbronnen wat de best mogelijke oplossing voor het conflict is.

 • Bedrijfsjurist
  Je zorgt ervoor dat binnen de onderneming juridische zaken goed verlopen. Je bent bezig met het oplossen van juridische problemen en vraagstukken die binnen de onderneming naar boven kunnen komen. Denk daarbij aan het opstellen en controleren van inkoopcontracten, het beheren van de verzekeringen en de juridische aspecten van de personeelszaken. Als bedrijfsjurist adviseer je de directie ook vaak over juridische kwesties en probeer je voor hen naar een oplossing te zoeken, nationaal dan wel internationaal binnen een groot concern.

Wil je weten waar onze alumni LLM Privaatrecht hun carrière onder andere, voortzetten? Lees het in hun testimonials.

Academische carrière

Eén van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Een promotietraject kan worden gestart bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift wordt verdedigd. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus of promovenda de titel ‘doctor’. De promotieplaatsen van Rechtsgeleerdheid in Utrecht zijn gekoppeld aan vijf onderzoeksprogramma’s.

De onderzoeksmaster Legal Research van de Universiteit Utrecht biedt je de mogelijkheid om je onderzoeksvaardigheden optimaal te ontwikkelen: de beste voorbereiding op een eventueel promotie (PhD) traject in binnen- of buitenland.

UU Careers Day

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage of beroepenmarkt. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk. Zo brengt bijvoorbeeld de Utrecht Law Clinic rechtenstudenten en jonge ondernemingen bij elkaar. Zo krijgt de student werkervaring en de onderneming juridisch advies. Binnen het Onderzoeks- en scriptietraject van de Master privaatrecht krijgt iedere student een docent als begeleider aangewezen. Die docent kan adviseren over beroepskeuzes e.d. Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen. 

UU Career Services 

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.