Studieprogramma

Het academische jaar bestaat uit:

 • een verplicht deel (30 EC); dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules);
 • een specialisatie (15 EC);
 • het Onderzoeks- en Scriptietraject uitmondend in een scriptie (15 EC).

Cursusoverzicht

Je kunt het studieschema van het masterprogramma Privaatrecht ook downloaden als PDF-bestand. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen volgend jaar kunnen veranderen.

Verplicht deel

In je master-major volg je twee verplichte major cursussen: Internationaal privaatrecht en het Civiele proces. Daarnaast zijn de cursussen Capita Selecta Privaatrecht verplicht. Dit vak bestaat uit zes modules die er op gericht zijn om je in korte tijd te bekwamen in een bepaald nieuw thema: een onmisbare eigenschap voor een goed jurist! 

  Tot slot volg je het Onderzoeks- en Scriptietraject. Dit traject is een voorbereiding op het schrijven van je scriptie. Denk daarbij aan het nadenken over en werken aan een goede probleemstelling, het uitwerken van een onderzoeksopzet, artikelen lezen, jurisprudentie bestuderen etc.

  Keuzedeel (15 EC)

  Naast het verplichte gedeelte kun je kiezen uit een van de onderstaande tracks/specialisaties. Op deze pagina vind je een uitgebreide omschrijving hiervan. 

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Commercieel vermogensrecht
  • Familierecht
  • Arbeidsrecht

  Stage

  Het is mogelijk om een stage te volbrengen die bij dit masterprogramma past. Er is weliswaar geen ruimte opgenomen voor een stage, maar het is mogelijk om stage te lopen bovenop het reguliere programma. Je kunt deze dan na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

  Onderwijs- en toetsvormen

  Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma:

  Legal Skills Academy

  Het departement Rechtsgeleerdheid neemt het onderwijs in vaardigheden heel serieus en heeft daarom zowel de professioneel juridische als de academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. Ook de nieuwe Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht waardoor je wanneer je de masteropleiding hebt afgerond niet alleen vakkundig bent op het gebied van het Privaatrecht, maar ook het vertrouwen en de vaardigheden hebt die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Jouw deelname aan onder meer pleitwedstrijden, het schrijven van blogs en onderhandelingsoefeningen maakt dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.

  Extra uitdaging

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Honoursprogramma’s zijn er binnen Rechtsgeleerdheid en universiteitsbreed en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Lees hier meer over het Honours onderwijs.