Heb jij creatieve ideeën over de bijdrage van organisaties aan maatschappelijke verandering? Ben je iemand die van de gebaande paden durft af te wijken? Wil je het streven naar doelmatigheid in organisaties combineren met aandacht voor mensen? Ben je een betrokken persoon die van samenwerken houdt en goed functioneert in een omgeving waar niet alle kaders vaststaan? Kies dan voor het masterprogramma Organisaties, verandering en management.

Mensen, betekenissen en interacties

Innovatie en interventie vormen de werkelijkheid van alledag in vrijwel iedere organisatie. Organisaties streven ernaar om zich aan te passen aan de nieuwe eisen van hun omgeving. Veranderingen richten zich dikwijls op het stroomlijnen, controleren en standaardiseren van de organisatieactiviteiten met als doel efficiënter te kunnen werken; kosten te besparen; de klant beter te kunnen bedienen of om naar de buitenwereld (naar de overheid en andere ‘stakeholders’) transparanter te kunnen verantwoorden hoe men opereert en presteert.

Het managen van verandering gaat niet alleen om het sturen van formele structuren en technologieën maar ook om het beïnvloeden van menselijk gedrag en organisatiecultuur, en het realiseren van maatschappelijke impact. Vanuit dat gegeven spelen vraagstukken van politiek gedrag, leiderschap, leren, identiteit en cultuurverandering natuurlijk een grote rol. Verandering gaat daarom niet over eenvoudige oplossingen, het toepassen van blauwdrukken of simpele modellen; het gaat om mensen, betekenissen en interacties. Dat vraagt om inzicht, scherpe analyses en creatief vermogen.

Je rol of ‘verandering’ is niet in beton gegoten

Dichtbij de praktijk

Naast de theoretische kennis over en achtergronden van bovengenoemde vraagstukken leren we je ook om deze kennis toe te passen in praktijkopdrachten. We willen je in staat stellen scherpe analyses van verandersituaties en -trajecten te maken en die te vertalen naar ondersteunende adviezen en aanbevelingen voor organisaties. Je gaat een afstudeeronderzoek doen in een organisatie, om vanuit het concrete organisatieleven mee te maken waar een veranderaar voor staat. Je moet immers ‘daar zijn waar het gebeurt’, zoals één van onze afgestudeerden dat noemt.

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk. De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar masteronderwijs. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Na je afstuderen

Organisaties hebben grote behoefte aan mensen die in staat zijn op een creatieve manier na te denken over de uitdagingen waarvoor ze staan. Er is vraag naar afgestudeerden die bereid zijn om gebaande paden te verlaten; die oog hebben voor de effectiviteit van organisaties zonder de aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen. Dat is wat we je leren in het masterprogramma Organisaties, verandering en management.

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Brochure: 
Brochure aanvragen