Heb jij creatieve ideeën over de bijdrage van organisaties aan maatschappelijke verandering?? Ben je iemand die van de gebaande paden durft af te wijken? Wil je het streven naar doelmatigheid in organisaties combineren met aandacht voor mensen? Ben je een betrokken persoon die van samenwerken houdt en goed functioneert in een omgeving waar niet alle kaders vaststaan? Kies dan voor het masterprogramma Organisaties, verandering en management.

Mensen, betekenissen en interacties

Innovatie en interventie vormen de werkelijkheid van alledag in vrijwel iedere organisatie. Organisaties streven ernaar om zich aan te passen aan de nieuwe eisen van hun omgeving. Veranderingen richten zich dikwijls op het stroomlijnen, controleren en standaardiseren van de organisatieactiviteiten met als doel efficiënter te kunnen werken; kosten te besparen; de klant beter te kunnen bedienen of om naar de buitenwereld (naar de overheid en andere ‘stakeholders’) transparanter te kunnen verantwoorden hoe men opereert en presteert.

Het managen van verandering gaat niet alleen om het sturen van formele structuren en technologieën maar ook om het sturen van menselijk gedrag en organisatiecultuur, en het realiseren van maatschappelijke impact. . Vanuit dat gegeven spelen vraagstukken van politiek gedrag, leiderschap, leren, identiteit en cultuurverandering natuurlijk een grote rol. Verandering gaat daarom niet over eenvoudige oplossingen, het toepassen van blauwdrukken of simpele modellen; het gaat om mensen, betekenissen en interacties. Dat vraagt om inzicht, scherpe analyses en creatief vermogen.

'Daar zijn waar het gebeurt'

Naast de theoretische kennis over en achtergronden van bovengenoemde vraagstukken leren we je ook om deze kennis toe te passen in praktijkopdrachten. We willen je in staat stellen scherpe analyses van verandersituaties en -trajecten te maken en die te vertalen naar ondersteunende adviezen en aanbevelingen voor organisaties. Je gaat een afstudeeronderzoek doen in een organisatie, om vanuit het concrete organisatieleven mee te maken waar een veranderaar voor staat. Je moet immers ‘daar zijn waar het gebeurt’, zoals één van onze afgestudeerden dat noemt.

Na je afstuderen

Organisaties hebben grote behoefte aan mensen die in staat zijn op een creatieve manier na te denken over de uitdagingen waarvoor ze staan. Er is vraag naar afgestudeerden die bereid zijn om gebaande paden te verlaten; die oog hebben voor de effectiviteit van organisaties zonder de aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen. Dat is wat we je leren in het masterprogramma Organisaties, verandering en management.

Organisaties zijn altijd in beweging
Gijs Meerman, senior adviseur bedrijfsvoering Belastingdienst/Douane

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Programma: Organisaties, verandering en management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance