Carrièreperspectieven

Na het afronden van deze master ben je in staat om met een kritische blik te kijken naar het managen van verandering in organisaties. Door de theoretische bagage en de ervaringen die je hebt opgedaan in praktijkcases en het afstudeeronderzoek, kun je in organisaties analyseren waar probleemvelden liggen. Tegelijk kun je op een onderbouwde en creatieve wijze aanbevelingen geven voor het managen van veranderingen in organisaties.

Academische en professionele kennis en vaardigheden

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je loopbaan na de studie, besteden we veel aandacht aan competenties en vaardigheden. Dat gebeurt niet alleen in de inhoudelijke cursussen en de leerkring van deze master, maar met name ook in de vaardighedencursussen. In dit programma besteden we direct vanaf de eerste week op cursusniveau aandacht aan academische en professionele vaardigheden. De academische en professionele vaardigheden zoals advieskunde, managementvaardigheden, organisatiedynamiek, beleidsanalytische vaardigheden en projectmatig werken geven je de gelegenheid je meer in een bepaald profiel te specialiseren.

Persoonlijke leerdoelen

Leren draait in dit masterprogramma niet om het verwerven van abstracte kennis als doel op zichzelf, maar om de verbinding van cognitieve kennis met toepassingen en concrete ervaringen vanuit de organisatiepraktijk. We proberen ook aan te sluiten bij de motivaties en interesses die jij hebt of ontwikkelt. Belangrijk onderdeel van de master is het ontwikkelen, formuleren en werken aan eigen, persoonlijke, leerdoelen. Je wordt geregeld gevraagd om op je leerdoelen te reflecteren, soms in samenspraak met de docent of met je afstudeerbegeleider, soms met één of meer medestudenten. Aan het einde van je studiejaar schrijf je een reflectieverslag over je leerdoelen.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld via een beroepenmarkt of door een (scriptie-)onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en beschikt over een uitgebreid netwerk, onder andere met studenten uit het onderwijs voor professionals.

Mogelijke carrièrepaden

 

Alumni 

Benieuwd naar waar de alumni  van Organisaties, verandering en management werken? 

Career Officer

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft haar eigen Career Officer. Je kunt bij haar terecht voor een loopbaanadviesgesprek, CV- en LinkedIn check, begeleiding bij sollicitaties, vragen over alumni/relaties van de opleiding, voor trainingen en voor andere vragen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

UU Career Services

Career Services van de Universiteit Utrecht helpt je om je voor te bereiden op je carrière met activiteiten binnen en buiten je opleiding. Vier thema’s staan daarbij centraal: ontdek je talenten, kijk naar de mogelijkheden, leg contacten en ontwikkel je professionele vaardigheden. Voor elk van deze thema’s biedt Career Services ondersteuning met trainingen, tests, advies en meer.