Testimonials

Verandering is zeker. En dat roept onzekerheid op…

Sjoerd van Kempen

In mijn bachelor Sociale Geografie en Planologie leerde ik over de relatie tussen mens en ruimte: met vakken als ‘Bedreigde Aarde’ of ‘Migratievraagstukken’ werden de grote maatschappelijke vraagstukken aan ons uitgelegd. De stap naar de master organisaties, verandering en management moest mij de handvatten bieden om een rol in de oplossing hiervan te kunnen nemen. Met de algemene vakken als Advieskunde werden die handvatten geboden: hoe achterhaal je de vraag achter de vraag (van een opdrachtgever), hoe kom je tot een gedragen plan van aanpak, hoe krijg je mensen en organisaties uit de weerstand en in beweging? Door via werkopdrachten als adviseur aan te schuiven bij organisaties kon je het geleerde meteen in de praktijk toetsen en aanscherpen.

Anderzijds werd er in de specialisatie juist iets extra’s geboden: het leren switchen tussen verschillende perspectieven, het accepteren dat het proces soms onduidelijk kan zijn, om geen angst te hebben om aan iets te beginnen als de uitkomst niet vaststaat, dat creativiteit en improvisatie juist in een tijd van verandering onmisbare skills zijn. Door de bewust gekozen diverse samenstelling van de mastergroep (o.a. geograaf, theoloog, bioloog en sociale wetenschapper) tot in de uitvoering van opdrachten middels actieonderzoek zonder verwachte uitkomsten. Net zoals in de ‘’echte wereld’’ waar je continue met verschillende mensen om tafel zit, en zelf de structuur, uitkomsten en onzekerheid moet managen.

In mijn werk als consultant biedt juist dit brede perspectief mij de meeste waarde. Dagelijks zit ik om tafel met ondernemers, banken, corporates, fondsen, overheden om ervoor te zorgen dat ze samen gaan werken aan een maatschappelijk vraagstuk waarvan het proces of zelfs de oplossing soms nog niet afgekaderd is. Het kunnen doorgronden, begrijpen en verplaatsen tussen de verschillende perspectieven van de mensen/partijen aan tafel is daarbij essentieel om tot een gezamenlijke nieuwe logica te komen: om zo vanuit ieders kracht te kunnen werken aan innovatieve oplossingen. Dat dit proces altijd anders verloopt, is daarbij een gegeven.  Maar maakt het werk uitdagend, divers en vooral enorm leuk.

Sjoerd van Kempen, MSc Organisaties, verandering en management 


Je rol of ‘verandering’ is niet in beton gegoten

Tessy Puik

Op dit moment werk ik als organisatieadviseur bij de Veranderbrigade. Met een klein team werken we aan verandering binnen publieke organisaties. Onze drijfveer is om de impact van maatschappelijke organisaties te vergroten. Denk aan een scholengemeenschap, een zorginstelling of een gemeente. De wens van zo’n organisatie is veelal dat zij (weer) wil denken en handelen vanuit hun oorspronkelijke bedoeling. Zij vragen ons dan bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we meer tijd maken voor de behandeling van een patiënt, en die tijd zo benutten dat de patiënt er écht gelukkig van wordt?’ Of: ‘We willen als school werken vanuit de unieke (leer)vraag van een student in plaats van te werken vanuit standaarden, maar hoe doen we dit nu met elkaar als docenten en managers?'

Verandering gaat over hoe mensen betekenis geven aan gebeurtenissen

Vaak zien we dat een ‘organisatie’ een soort magische deur is voor mensen: zodra je deze deur door stapt moet je je ‘professioneel’ gedragen, of in ieder geval: naar de normen en waarden die binnen de organisatie gelden. Wij vragen mensen juist actief om zichzelf niet thuis te laten, maar zich als onderdeel van die organisatie te zien: jij bepaalt mede hoe het eraan toegaat. Wat voor wens zou jij hebben? Wat heb je nodig om dat te kunnen doen?

Als wij bij een klant binnenkomen kijken we ook vanuit verschillende perspectieven naar organisaties. Wie bepaalt wat ‘normaal’ is? Waar gaan de gesprekken bij de koffieautomaat over? Maar ook: hoe ziet de structuur eruit? Welke kwaliteiten hebben mensen? Verandering gaat niet namelijk (altijd) over grote meerjarenplannen, pilots of werkgroepen maar over hoe mensen betekenis geven aan gebeurtenissen in organisaties.

Concreet stel ik deze vragen vanuit verschillende rollen: als coach, als veranderaar, als sparringpartner en soms als projectleider. Soms werk ik ook in de rol van kunstenaar, dan maak ik filmpjes, verhalen (magazines) of beelden om organisaties te helpen met het vertellen van hun verhaal. Om die reden vind ik dit werk en de opleiding zo leuk: je rol of verandering is niet in beton gegoten, het stelt je vooral in staat om te zien wat nodig is en daarnaar te handelen.

Sneller grotere verantwoordelijkheden dragen bij je nieuwe werkgever

Het masterprogramma biedt de ruimte om je eigen visie te vormen én om vanuit verschillende perspectieven naar organisaties te blijven kijken. Ik heb mezelf goed leren kennen doordat ik continu kon leren en reflecteren. Daar ben ik enorm dankbaar voor. De docenten voedden je met allerlei interessante ervaringen, artikelen en wetenschappers, en het is aan jou om je weg te vinden. Hoe verhoudt al die inspiratie zich tot jouw uitgangspunten en tot wie jij bent?

Waar ik ook dankbaar voor ben zijn de academische en professionele vaardigheden die het programma aanbiedt. Door hier vroeg in te trainen overbrug je de kloof tussen een studie en een baan. Veel werkgevers laten starters eerst groeien, voordat ze ‘echt’ aan de slag mogen. Maar na afronding van dit programma ben je al verder ontwikkeld in die vaardigheden, waardoor de kans groter is dat je sneller grotere verantwoordelijkheden mag dragen bij je nieuwe werkgever. En impact kunt gaan maken.

Tessy Puik, MSc Organisaties, verandering en management