Testimonials

College krijgen van (oud)notarissen was van grote waarde

In 1998 werd mijn interesse voor het notariaat aangewakkerd. Hoewel ik toen pas veertien was, ontstond op dat moment mijn liefde voor het ambt. Mij werd de mogelijkheid geboden om een werkdag mee te lopen met een notaris. Zowel de juridische als maatschappelijke rol die een notaris vervult, waarbij de onpartijdigheid en onafhankelijkheid voorop staan, waren voor mij doorslaggevend om vol voor het notariaat te gaan. Met veel passie oefen ik dit mooie ambt iedere dag uit.

In 2001 betrad ik voor het eerst als student de gebouwen van de Universiteit Utrecht. Afgezien van het feit dat Utrecht in het algemeen een fantastische stad is om in te studeren, bevindt het departement van rechten zich voornamelijk in de oude binnenstad. In de veelal oude grachtenpanden wordt een fijne studiesfeer gecreëerd. Daarnaast waren de werkgroepen overzichtelijk, hetgeen er tevens in heeft geresulteerd dat ik tot op de dag van vandaag nog bekenden uit die tijd tegen kom in het notariële circuit.

De theorie is altijd anders dan de praktijk. Echt leren doe je mijns inziens in het veld. Desalniettemin heeft de Universiteit Utrecht mij heel goed voorbereid op die praktijk. De casuïstiek tijdens de vakken bleek goed overeen te komen met de realiteit. Verder vond ik het toegevoegde waarde hebben om colleges te krijgen van (oud)notarissen. Die namen je vaak mee in hun ervaring en hun bagage aan praktijkervaring was erg welkom. De rechtsgebieden binnen het notariaat zijn divers. Mijn interesse en aandacht gaan uit naar al die rechtsgebieden. Ik heb daarom altijd gekozen voor de relatief kleine kantoren. Mijn notariële loopbaan begon in 2004. Tijdens de studie werkte ik twee jaar lang op één van de grotere notariskantoren van Utrecht. Na mijn afstuderen in 2006 ben ik als kandidaat-notaris begonnen op een kantoor in Bilthoven. Daarna volgde een driejarige periode op een praktijk in Veenendaal alvorens ik in 2009 de overstap maakte naar Het Gooi. Per 2017 ben ik benoemd tot notaris. Mijn eigen kantoor is gevestigd te Hilversum.

Al met al kan ik de rechtenstudent primair van harte aanbevelen om notarieel recht te studeren en secundair om dat in Utrecht te doen. De notaris heeft een belangrijke rol op meerdere belangrijke momenten in het leven van mensen. Daarnaast heeft hij diverse gewichtige taken in het rechtsverkeer. Dat blijkt ook in deze tijd, aangezien de notaris op de lijst van vitale beroepen is geplaatst.

Rafique Jabri, LLM Notarieel recht


Het kleinschalige karakter van de master zorgt voor een persoonlijke benadering

Testimonial Merel Wegdam

Tijdens mijn bachelor rechtsgeleerdheid wist ik al vrij snel dat ik de notariële kan op wilde, vanwege mijn affiniteit met de privaatrechtelijke vakken. Van de notariële praktijk had ik echter nog geen goed beeld. Daar kwam tijdens de master Notarieel recht verandering in. De master biedt verdieping in de verschillende notariële rechtsgebieden, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de praktijk. Zo stelden we bijvoorbeeld voor het vak Erfrecht testamenten op aan de hand van modellen uit de praktijk en werden en verschillende gastdocenten uitgenodigd. De notariële master zorgde ervoor dat ik zeker wist dat ik als kandidaat-notaris familierecht aan de slag wilde gaan.

Op dit moment werk ik als kandidaat-notaris bij Van Grafhorst notarissen op de afdeling familierecht, waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Ik houd me voornamelijk bezig met het opstellen van samenlevingscontracten, (levens)testamenten en de afwikkeling van nalatenschappen. De familierecht praktijk trekt mij heel erg vanwege het contact met cliënten. Als kandidaat-notaris doe je veel meer dan enkel het opstellen van akten, hetgeen mij tijdens de master al duidelijk werd. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn en me te verplaatsen in de cliënt om een passend advies te geven wat aansluit bij de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt. De diversiteit in cliënten en de afwisselende juridische vraagstukken, maken het werk als kandidaat-notaris erg uitdagend.

De master Notarieel recht heeft mij goed voorbereid op het werk als kandidaat-notaris. Vooral de vakken Erfrecht en Erf- en schenkbelasting vormen een goede basis voor het werk in de familierecht praktijk. Het kleinschalige karakter van de master Notarieel recht in Utrecht zorgt voor een persoonlijke benadering en een hechte groep gemotiveerde studenten. Ik zou het eenieder dan ook aanraden om in Utrecht de notariële master te volgen om vervolgens met een goede juridische basis in de praktijk aan de slag te gaan.

Merel Wegdam, LLM Notarieel recht


Notarieel recht in Utrecht biedt unieke vakken

Voorafgaande aan mijn master Notarieel recht in Utrecht, heb ik elders een bachelor fiscaal recht afgerond. Fiscaal recht vond ik interessant, maar gaandeweg ontdekte ik ook mijn affiniteit met de privaatrechtelijke vakken (familierecht, onroerend goedrecht en ondernemingsrecht). Een combinatie van deze rechtsgebieden vond ik in de master Notarieel recht.

Notarieel recht in Utrecht biedt unieke vakken waarin mensen uit de praktijk (zowel binnen als buiten het notariaat) worden uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Zo leer je tijdens gastcolleges al diverse werkgevers kennen. Dit heeft mij goed voorbereid voor mijn verdere loopbaan. Daarnaast is de master kleinschalig en motiveert de hechte groep met studenten enorm tijdens het onderwijs. Na het lopen van verschillende stages en werkstudentschappen wist ik zeker dat ik de juiste keuze had gemaakt.

Momenteel werk ik als kandidaat-notaris bij Pels Rijcken op de sectie Corporate/M&A. Ik adviseer dagelijks over Corporate Governance binnen ondernemingen en instellingen en begeleid fusies en overnames, de herstructurering van rechtspersonen en het opzetten van joint ventures. Ik heb iedere dag op het werk en de beroepsopleiding notariaat veel profijt van de uitstekende juridische basis die de master Notarieel recht mij heeft gegeven. Ik werk met veel plezier als kandidaat-notaris, omdat je op belangrijke momenten een sleutelrol vervult voor een persoon of bedrijf als onafhankelijke derde. Vakken zoals Ondernemingsrecht en Financiering, onderneming en recht hebben mij goed voorbereid op mijn werk als kandidaat-notaris.

—  Quinten Crul, LLM Notarieel recht


De master Notarieel recht heeft mij goed voorbereid op mijn werk als kandidaat-notaris

Al van jongs af aan wist ik dat ik later graag rechten wilde gaan studeren. Zoals veel mensen, koos ik voor het 'toga traject´ en begon ik, na het afronden van mijn bachelor, aan de master privaatrecht. Tijdens de eindfase van deze master, ging ik als werkstudent aan de slag binnen de praktijkgroep Corporate op het notariaat bij CMS in Amsterdam. Dit werkstudentschap wekte mijn interesse voor het notariaat en op de sectie hadden ze nog een plek voor een beginnende kandidaat-notaris stagiaire. Vandaar dat ik besloot om naast het afronden van mijn master privaatrecht, ook de notariële bachelor-vakken en de master notarieel recht te gaan volgen. De studie sloot erg goed aan bij mijn werk in de notariële praktijk en zorgde er voor dat ik de ambitie kreeg om uiteindelijk echt als kandidaat-notaris aan de slag te gaan. Wat ik voornamelijk leuk vond aan de notariële master is de specialisatie op drie rechtsgebieden, te weten ondernemingsrecht, onroerend goedrecht en familierecht.

Op dit moment werk ik als kandidaat-notaris bij CMS op de praktijkgroep Corporate en heb ik het heel erg naar mijn zin. De internationale ondernemingsrechtpraktijk trekt mij heel erg doordat zij heel dynamisch is en voor veel uitdaging zorgt. Ik houd me voornamelijk bezig met het oprichten van rechtspersonen, fusies, overnames en grote herstructureringen. Het internationale aspect zorgt ervoor dat je veel mee krijgt van verschillende buitenlandse rechtstelsels. De master Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht heeft mij goed voorbereid op mijn werk als kandidaat-notaris. Aan het vak 'Financiering, Onderneming en Recht' heb ik het meeste gehad, aangezien je tijdens dit vak niet alleen theoretisch bezig bent, maar juist casussen kreeg die vergelijkbaar zijn met de juridische vraagstukken waar ik in de praktijk tegenaan loop. Het werk als kandidaat-notaris bevalt mij erg goed en ik hoop dan ook dat velen mijn voorbeeld zullen volgen.

Elisabeth von Meijenfeldt, LLM Notarieel recht