Carrièreperspectieven

Naar de arbeidsmarkt


In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt:

  • gedegen kennis van de drie klassieke notariële rechtsgebieden (registergoederenrecht, personen- en familierecht en ondernemingsrecht) en daarnaast gedegen kennis van aanverwante rechtsgebieden (bijvoorbeeld fiscaal recht, internationaal recht);
  • kritisch kunnen reflecteren op ontwikkelingen en juridische vraagstukken;
  • dit kunnen plaatsen in een maatschappelijk kader, alsook in een internationaal en Europees kader;
  • zelfstandig juridisch werk kunnen verrichten;
  • zich zowel mondeling als schriftelijk uitstekend kunnen uitdrukken.

Juridische beroepspraktijk

Als je de master Notarieel recht hebt afgerond zijn er verschillende carrièreperspectieven. Er is een aanzienlijke vraag naar afgestudeerden in het notarieel recht en verreweg het grootste deel van hen vindt binnen korte tijd een functie op het gewenste niveau. Als afgestudeerd notarieel jurist kan je aan de slag als kandidaat-notaris. Daarnaast is de notariële opleiding een uitstekend vertrekpunt voor andere juridische functies, zoals: de advocatuur en de rechterlijke macht (mits je het civiel effect behaalt), het bank- en verzekeringswezen, de vastgoed- en projectontwikkeling, de estate planning of de mediation. Je wordt in staat gesteld tijdig contact te leggen met de praktijk.
In de advocatuur en de rechterlijke macht is het zogenaamde civiel effect nodig. Afhankelijk van de invulling van de bacheloropleiding die je gevolgd hebt moet je eventueel nog aanvullende vakken behalen.

Alumni

Benieuwd naar waar onze alumni werken? Bekijk de LinkedIn-profielen van enkele afgestudeerde studenten Notarieel recht.

UU Careers Day

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-)onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk. Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen. De studievereniging voor notariële studenten, Vevanos, is voor notariële studenten van belang. De diverse verenigingen bieden inhoudelijke en ontspannende activiteiten aan voor studenten notarieel recht. Zo kan je via hen bedrijfsbezoeken bijwonen, maar bijvoorbeeld ook debatten over notariële onderwerpen, een bezoek aan de executieveiling of een studiereis.

UU Career Services 

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.