Diploma van een Nederlandse hogeschool

Je kunt je voor dit programma niet aanmelden met een diploma van een Nederlandse Hogeschool (hbo).

Je kunt je voor dit programma niet aanmelden met een diploma van een Nederlandse Hogeschool (hbo). Voor toelating tot de master Notarieel recht is een afgeronde w.o.-bachelor rechtsgeleerdheid met notarieel traject, dan wel de vereiste cursussen voor het notarieel traject van de UU vereist. Het is niet mogelijk om na hbo-rechten een notarieel premaster traject te volgen. Een verkorte bachelor rechtsgeleerdheid met notarieel traject kan aan de UU gevolgd worden. Op basis van een hbo-rechtendiploma krijg je 37,5 EC aan cursussen uit jaar 1 vrijgesteld. Voor meer informatie hieromtrent kun je contact opnemen met llm@uu.nl