Carrièreperspectieven

Als je bent afgestudeerd als arbeidsrechtjurist kan je op verschillende posities in de maatschappij terecht. Je kan aan de slag in de procespraktijk (advocatuur, rechterlijke macht), het bedrijfsleven, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangenorganisaties, of bij beleidsafdelingen. Ook voor banen in het buitenland word je goed voorbereid, omdat de Europese en internationale dimensie sterk verweven is met de opleiding. Banen kunnen liggen in het internationale bedrijfsleven, de Europese Commissie of ILO of internationale non-gouvernementele organisaties, zoals internationale vakbonden of andere belangenorganisaties.

Je kan tijdens je studie al in contact komen met je toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-)onderzoek uit te voeren in opdracht van een bedrijf. Daarnaast bieden studie- en studentenverenigingen van het departement Rechten allerlei activiteiten aan waarmee jij je kan oriënteren op de arbeidsmarkt. Zij organiseren onder andere bedrijfscontactdagen, seminars en congressen. 

Academische carrière

Een van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Dit kan bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus de titel doctor.

In deze master wordt veel aandacht besteed aan de plaats en betekenis van het arbeidsrecht in de maatschappij en de samenwerking met maatschappelijke organisaties en gebruikers van het arbeidsrecht waaronder advocaten.

UU Career Service

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.