Studieprogramma

Het masterprogramma Arbeidsrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:

  • vier majorcursussen (totaal 30 EC);
  • Capita Selectavakken (verschillende keuzevakken waaruit je er 5 mag kiezen plus een verplichte onderzoeksmodule) (totaal 15 EC);
  • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie (15 EC).

Cursusoverzicht

De beschrijving van de inhoud hieronder in het cursusoverzicht geeft een duidelijk idee van wat je kan verwachten. Let op: gezien dit een nieuw programma is, kunnen de namen van de cursussen nog veranderen. Download hier het studieprogramma van studiejaar 2023-2024 in PDF.

Verplicht deel

In je master-major volg je vier verplichte majorcursussen. Alle vier de cursussen bestuderen het recht in nationaal en Europees perspectief. Daarnaast zijn de Capita Selecta keuzevakken verplicht. Deze kleine modules zijn er specifiek op gericht jou in korte tijd te trainen in een bepaald nieuw thema eigen te maken: een onmisbare eigenschap voor de jurist van morgen!

Ter voorbereiding op het schrijven van je scriptie volg je gedurende het hele jaar ook het Onderzoeks- en scriptietraject. In dit traject heb je onder andere groepsbijeenkomsten waarin je samen met andere studenten wetenschappelijke artikelen en jurisprudentie bespreekt en op zoek gaat naar een goed scriptieonderwerp. Ook krijg je onderzoeksmethoden geleerd, zoals goed jurisprudentie-onderzoek, verwerken van literatuur ten behoeve van onderzoek, een overzicht en mogelijkheden van databanken met relevante informatie, waaronder ook empirische gegevens die nuttig zijn in arbeidszaken.

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma:

Stage

Het is mogelijk om een stage te volgen die bij dit masterprogramma past. Er is weliswaar in het curriculum geen aparte periode gereserveerd voor een stage, maar het is goed mogelijk om een stage te doen naast het reguliere programma. Je kunt de stage eventueel na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst.

Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid heeft de professioneel-juridische en academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. Ook de nieuwe Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht. Wanneer je de masteropleiding hebt afgerond ben je niet alleen vakkundig op het gebied van het arbeidsrecht, maar beschik je ook over het vertrouwen en de vaardigheden die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Onder meer door deelname aan pleitwedstrijden, onderhandelingsoefeningen en het schrijven van blogs zorg je ervoor dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.

Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Honoursprogramma’s zijn er universiteitsbreed en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Lees hier meer over het Honours onderwijs.