Werken in coronatijd

Tot voor kort gold nog: werk voor de helft van je werktijd thuis. De Rijksoverheid heeft dit advies per 15 maart losgelaten. We zoeken nu naar een nieuwe balans die goed is voor individuele medewerkers én voor het team: wanneer werk je thuis, wanneer op kantoor? Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende en hun team.