Werken in coronatijd

We zoeken naar een nieuwe balans die goed is voor individuele medewerkers én voor het team: wanneer werk je thuis, wanneer op kantoor? Medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevende en hun team. 

Onderzoeksvertraging promovendi en postdocs

Het College van Bestuur heeft, met instemming van de Universiteitsraad, besloten extra middelen beschikbaar te stellen ter compensatie van onderzoeksvertraging onder beginnende onderzoekers met tijdelijke contracten. Er is een verlengingsregeling en die is bedoeld om een verlenging mogelijk te maken voor promovendi, postdocs, specialisten in opleiding (SiO’s) en in bijzondere gevallen tijdelijk ondersteunend personeel betrokken bij onderzoeksprojecten, die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen en hun onderzoek redelijkerwijs niet binnen de gestelde tijd kunnen afronden. Meer informatie over de voorwaarden en de aanpak van de regeling (inlog vereist) is beschikbaar op intranet.