Coronavirus - werken op afstand

Het devies van de overheid is: werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is. We gaan voorlopig bij de UU uit van de vuistregel dat je gemiddeld één à twee dagen per week naar kantoor kunt komen om te overleggen, elkaar te ontmoeten en (samen) op kantoor te werken. Hoe dat eruit precies uitziet zal per faculteit en dienst verschillen. Faculteiten en diensten maken daar zelf afspraken over, zodat er een goede spreiding van kantoorbezetting gedurende de week kan plaatsvinden. Je krijgt hier informatie over van je faculteit of dienst.