Publications Shifting Boundaries

UCALL publications within the theme Shifting Boundaries.

2017

E.R. de Jong & T.E. van der Linden, Rechtspreken met oog voor macro-effecten? Een bespreking van de mogelijkheden om rekenschap te geven van macro-effecten in het aansprakelijkheidsrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2017/2, p. 4-16.

2016

E.G.D. van Dongen & H.P. Verdam, The Development of the Concept of Contributory Negligence in English Common Law
Utrecht Law Review 12 (2016), Issue 1, pp. 61-74.

2015

J.G. Sijmons & J.H. Hubben, Revitalisering medisch tuchtrecht? (revitalization of medical disciplinary law?)
Nederlands Juristenblad, 2015, 38 (1903), p. 2673-2677.

E.G.D. van Dongen & I. Visser, De (on)mogelijkheid van beslag na gunning bij de executoriale verkoop van onroerende zaken. Een heroverweging van het rechtshistorische argument
RM Themis 2015, afl. 3, p. 107-115.

E.R. de Jong, Dutch State Ordered to Cut Carbon Emissions
European Journal of Risk Regulation 2015, afl. 3, p. 448-453.

E.R. de Jong, Rechterlijke risicoregulering bij gezondheids- en milieurisico’s (Judicial risk regulation with regards to health and environmental risks)
Ars Aequi 2015, p. 872-881.