Publications Industrialisation & Harm

UCALL publications  within the theme Industrialisation & Harm.

2017

I. Giesen, E. de Jong & T. Muslat, The State of the Art of Product Liability in the Netherlands

2015

J.G. Sijmons, E. Steyger, J.J. Rijken, M.F. Vermaat, E. Plomp, T.A.M. van den Ende, Nearly 10 years of a new health care system (Preliminary report for the Association for Health Law) (Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel)
Den Haag: Sdu Uitgevers

G.M. van den Broek & M.K.G. Tjepkema, De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht (The scope and legal basis of compensation for loss resulting from administrative acts within environmental law)
VBR preadvies nr. 43 (Instituut voor Bouwrecht), 2015.

R. Rijnhout, Amuse: Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht (Amuse: Social unrest and liability law)
Ars Aequi 2015, p. 646-648.

R. Rijnhout & N. Steurrijs, Kroniek Schadevergoedingsrecht 2012-2015 (Chronicle Law of Damages 2012-2015)
AV&S 2015, p. 126-140.

R. Rijnhout, Wetsontwerp vergoeding voor zorg- en affectieschade: schadevergoeding voor zorgschade naasten (Draft bill on compensation for affection damages and care damages: compensation for care damages of third parties)
in: F.T. Oldenhuis en H. Vorsselman (red.), Derdenschade, Den Haag: BJu 2015, p. 25-39.

I. Giesen & E. de Kezel, Product Liability: development in the Netherlands’
Berlijn: Erich Schmidt Verlag, 2015 (download as pdf)

E.F.D. Engelhard & R. Rijnhout, A regulation for personal injury damage caused by disasters (‘Een regeling voor personenschade door rampen’)
BJU: Den Haag 2015, 232 pp. (Deel 4 in de Ucall Reeks)

2014

E.C. Gijselaar, R. Rijnhout & J.M. Emaus, Drilling for Gas in Groningen and NAM’s Liability
Ars Aequi 2014/11, p. 801-813.

E.G.D. van Dongen, Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij/Morré. Enige Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Beschouwingen over de Gevolgen van Eigen Schuld van de Gelaedeerde voor de Aansprakelijkheid voor Onrechtmatig Handelen (reflections from a comparative law and legal history perspective on the consequences of own fault of the victim as to the liability for torts)
Pro Memorie - Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 2014/1, pp. 76-101

R. Rijnhout, E. Sikkema & W.S. de Zanger, Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht (criminal and civil liability of the government as road authority in the case of fatal accidents)
Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 2014/1, pp. 10-25

E.F.H. Enneking, The Future of Foreign Direct Liability? Exploring the International Relevance of the Dutch Shell Nigeria Case
Utrecht Law Review 2014/1, pp. 44-54

2013

M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh, Doorbreking van de Absolute Verjaring in geval van Mesothelioomclaims: de Toepassing van de Gezichtspunten uit Van Hese/De Schelde (breaching absolute limitation periods in the case of mesothelioma claims)
Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade 2013/5, pp.162-167

A.L.M. Keirse & R.H.C. Jongeneel, Eigen Schuld en Mede-aansprakelijkheid (own fault and joint liability)
Monografieën Privaatrecht 16, Deventer: Kluwer, 176 pp.

E.N.F.M. De Kezel, Asbest, Gezondheid en Veiligheid. Ontwikkelingen in het Aansprakelijkheidsrecht (developments in the liability law on asbestos, health and safety)
Antwerpen: Intersentia, 723 pp.

J. Sijmons & C.T. Dekker, Continuïteit van Zorg en Zorgspecifieke Fusietoetsing (the continuity of care and merger review)
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013/2, pp. 136-145

A.L.M. Keirse & F. Merab Samii, Taxonomy of Asbestos Litigation in the Netherlands; Dueling with Causal Uncertainty
European Review of Private Law 2013/1, pp. 341-370