UCALL Books

2019

Assumpties annoteren; Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst
Giesen, S.N.P. Wiznitzer, A.L.M. Keirse & W.S. de Zanger
BJU: Den Haag 2018, 144 pp. (Deel 15 in de Ucall Reeks)

2018

Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles
E.F.D. Engelhard & R.W. de Bruin
BJU: Den Haag 2018, 130 pp. (Volume 14 in de Ucall Reeks)

Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten
A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool en R. Ortlep
BJU: Den Haag 2018, 648 pp. (Volume 13 in de Ucall Reeks)

SHN binnen de ZSM. Een evaluatie van de positie en dienstverlening van SHN binnen de ZSM-werkwijze
R. Kool, F. Geerdink, E. Hooydonk, B. Nieuwendijk & S. Tilborghs
BJU: Den Haag 2018, 144 pp. (Deel 11 in de Ucall Reeks)

2017

Schadevoorkomingsplicht. Rapportage over de mogelijkheden van de schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid
A. Keirse
BJU: Den Haag 2017, 104 pp. (Volume 11 in de Ucall Reeks)

Law in the Risk Society
U. de Vries & J. Fanning
Boom Juridisch: Den Haag 2017, 258 pp. (Deel 10 in de UCALL Reeks)

2016

Comparative law research on compensation for damage caused by (former) coal mining in the Netherlands, Belgium and Germany
E. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, M.M.P. van Rede, I. Giesen en E. Engelhard
BJU: Den Haag 2016, 224 pp. (Deel 9 in de Ucall Reeks)

Redress for tort related crime through criminal proceedings: A survey into theory and practice of the (Dutch) adhesion procedure
R.S.B. Kool, P. Backers, J.M. Emaus, F.G.H. Kristen, O.S. Pluimer, D.P. van Uhm en E.M. van Gelder
BJU: Den Haag 2016, 374 pp. (Deel 8 in de Ucall Reeks)

The Act on Requests for a Preliminary Ruling to the Hoge Raad: A mid-term review in the light of the possible introduction in criminal law
I. Giesen, F.G.H. Kristen, E.R. de Jong, C.J.D. Warren, E. Sikkema, A.M. Overheul, A.S. de Nijs en A.L. Vytopil
BJU: Den Haag 2016, 432 pp. (Deel 7 in de Ucall Reeks)

Duties of care of Dutch entrepreneurs on international corporate social responsibility: A comparative and empirical research on the situation of Dutch law in light of the UN Guiding Principles
J.M. Emaus, L.F.H. Enneking, I. Giesen, M. Hiel, F.G.H. Kristen, K. Pijl, A.L.M. Schaap, T.A. Waterbolk
BJU: Den Haag 2016, 708 pp. (Deel 6 in de Ucall Reeks)

2015

Contractual Control in the Supply Chain: On Corporate Social Responsibility, Codes of Conduct, Contracts and (Avoiding) Liability
A.L. Vytopil
BJU: Den Haag 2015, 342 pp. (Deel 3 in de Ucall Reeks)

Precautionary obligations: On liability law standards for uncertain risks
E.R. de Jong
BJU: Den Haag 2016, 291 pp. (Deel 5 in de Ucall Reeks)

2015

A regulation for personal injury damage caused by disasters (‘Een regeling voor personenschade door rampen’)
E.F.D. Engelhard & R. Rijnhout
BJU: Den Haag 2015, 232 pp. (Deel 4 in de Ucall Reeks)

2014

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter. Een verkennend dossieronderzoek. (Compensation after a criminal offence)
R.S.B. Kool, M.R. Hebly, D.P. van Uhm, L. Orvini, C.R.R. Loeve & I. Giesen, BJu: Den Haag 2014, 61 pp. (Deel 2 in de Ucall Reeks)

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (Responsibility, liability and privatization of public tasks)
I. Giesen, J.M. Emaus & L.F.H. Enneking (red.)
BJU: Den Haag 2014, 321 pp. (Deel 1 in de Ucall Reeks)