Montaigne series

Various studies by the Montaigne Centre are published (in Dutch) in the Montaigne series (the ‘Montaigne reeks’).

These books can be ordered at the website of publisher Boom Juridisch.
 

  • Algoritmes en grondrechten (deel 10), J.H. Gerards, R. Nehmelman en M. Vetzo, Boom Juridisch: Den Haag 2018
  • De kansen voor een Netherlands Commercial Court (deel 9), E. Bauw, H. Koster en S.A. Kruisinga, Boom Juridische uitgevers: Den Haag 2018

  • Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing (deel 8), E. Bauw, C.C. de Kluiver, M.A. Simon Thomas en W. van der Woude, Boom Juridisch: Den Haag 2018

  • Geschikt of niet geschikt? (deel 7), R.J. Verschoof en W. van Rossum, Boom Juridisch: Den Haag 2018

  • Politieke processen (deel 6), E. Bauw, Boom Juridische uitgevers: Den Haag 2017

  • De eigen(aardig)heid van de kantonrechter (deel 5), K.G.F. van der Kraats, Boom Juridisch: Den Haag 2017

  • Snel, Betekenisvol en Zorgvuldig, Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze (deel 4), M.A. Simon Thomas, P. T.C. van Kampen, L. van Lent, M.J.W.A. Schiffelers, P.M. Langbroek en J. van Erp, Boom Juridisch: Den Haag 2016

  • Innoverende Hoven: Agenda voor de appelrechtspraak 2020 (deel 3) A.M. Hol en J. Verburg (red), Boom Juridisch: Den Haag 2014

  • Designing Administrative Pre-Trial Proceedings, A Comparative Study of Administrative Legal Protection in England and Wales, France, Germany and the Netherlands with a View to Developing Administrative Pre-Trial Procedures (deel 2), P.M. Langbroek, A. Buijze en M. Remac, Eleven International Publishing 2012

  • De Hoge Raad in 2025: Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (deel 1), A.M. Hol, I. Giesen en F. Kristen (red.), Boom Juridisch: Den Haag 2011