Anders reizen

illustratie anders reizen duurzaamheidsmonitor

In afgelopen jaren bedroeg woon-werk-/studieverkeer en vliegreizen een kwart van de CO2-voetafdruk van de universiteit. De universiteit wil de eigen CO2-footprint veroorzaakt door vliegen en woon-werkverkeer verlagen. In 2021 is er veel ervaring opgedaan met andere vormen van connectie en de universiteit wil deze ervaring gebruiken om ervoor te zorgen dat het aantal vliegreizen niet meer naar een pre-pandemisch niveau stijgt.

Zo wil de universiteit de uitstoot door vliegreizen in 2030 met vijftig procent verminderen ten opzichte van meetjaar 2019. Ook wil de universiteit toe naar een autoluw Utrecht Science Park (USP). Daarbij stimuleert het medewerkers en studenten zoveel mogelijk op de fiets of met het openbaar vervoer naar werk te komen.

In het kort

Mobiliteit vliegreizen

In 2021 werd er 91% minder gevlogen door medewerkers ten opzichte van meetjaar 2019. Dit resultaat is een effect van de coronapandemie en de daarbij horende lockdowns.

Mobiliteit woon-werkverkeer

In 2021 is er 668 maal gebruik gemaakt van het in 2020 verhoogde fietsplan en lag het gemiddelde aanschafbedrag €27,- hoger dan in 2020.

Wat gebeurde er in 2021?

Travel Green Grant

Afgelopen jaar zijn er 160 Travel Green Grants (TGG) aan studenten uitgekeerd, waarmee dus evenzoveel vliegreizen zijn vermeden. Met de TGG krijgen UU-studenten het verschil in kosten tussen een treinkaartje en een vliegticket vergoed als ze de trein nemen naar hun studiebestemming.

Vliegreizen CO2-uitstoot (ton)

We Drive Solar

Medewerkers kunnen voor een zakelijke rit kosteloos gebruik maken van een elektrische deelauto van We Drive Solar. In 2021 is er dertien keer gebruik gemaakt van deze elektrische deelauto (totaal 1775km).

Wat gaat de Universiteit Utrecht in 2022 doen?

  • Duidelijker maken welke directies verantwoordelijk zijn voor welk deel van het duurzame mobiliteitsbeleid.
  • Een vervolg geven aan de ondersteuning van online conferenties, de Anders Reizen campagne en de Travel Green Grant, met wellicht een hogere ambitie dan pre-corona.
  • In het Living Lab Monitoring Heidelberglaan onderzoek doen naar mobiliteitsstromen en luchtkwaliteit op de Heidelberglaan.

Factsheet mobiliteit

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de factsheet mobiliteit, aangeleverd vanuit de bedrijfsvoering van de universiteit. 

Bekijk de factsheet