Hoe kunnen wij sociale verschijnselen begrijpen en verklaren vanuit een interdisciplinair perspectief? Onderzoek de complexe samenhang tussen individueel gedrag van mensen en hun culturele en maatschappelijke context.
 • Kunnen we ons hoogwaardig systeem van zorg en gezondheid intact houden?
 • Hoe beïnvloeden nieuwe media het zelfbeeld en gedrag van jonge mensen?
 • Waarom behoort de Nederlandse jeugd tot de gelukkigste in de westerse wereld?
 • Kun je integreren zonder je eigen identiteit te verliezen?
 • Word je op de arbeidsmarkt gediscrimineerd als je een naam hebt die niet “Nederlands” klinkt? Hoe komt dat?

Gedrag, cultuur en maatschappij

Bij de bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) onderzoek je de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. ISW richt zich in het bijzonder op verschijnselen of problemen in drie velden: Social policy & public health, Youth studies en Migration, ethnic relations and multiculturalism. Enkele voorbeelden: omgevingen die gezonde voeding faciliteren, de kwaliteit van het sociale zekerheidsstelsel, kwesties van persoonlijke, etnische en nationale identiteit, discriminatie op de arbeidsmarkt, de invloed van media op de ontwikkeling van adolescenten en welzijn en gezondheid van adolescenten. ISW’ers analyseren sociale problemen, proberen er oplossingen voor te vinden, die te implementeren en te beoordelen op hun succes.

Wisselwerking individu en omgeving

Bij ISW gaat het om de complexe wisselwerking tussen de karakteristieken van individuele personen en de omgeving waarin zij leven: het familieverband, de vriendenkring, de etnische groep, de buurt of de natiestaat. Interdisciplinaire sociale wetenschap richt zich op het begrijpen van die complexiteit. Je leert waarom mensen doen wat ze doen en hoe hun sociale context daarvoor bepalend is.

Alle aspecten die ik leuk vond van de andere sociale wetenschappen, komen in deze opleiding samen.
ASW-student Jule vertelt over de bachelor

Interdisciplinair: vakgebieden combineren

ISW is een brede sociaalwetenschappelijke opleiding. Je verwerft kennis uit verschillende disciplines - psychologie, sociologie, pedagogiek en antropologie - om de vraagstukken te begrijpen en verklaren. Daarbij leer je interdisciplinair denken: je combineert kennis, theorieën en modellen uit de verschillende vakgebieden. Zo ontwikkel je je eigen interdisciplinaire visie op maatschappelijke verschijnselen en problemen.

 

 • Een psycholoog kijkt vooral naar persoonsgebonden factoren.
 • De pedagoog kijkt vooral naar de ontwikkeling van kind en jongere in relatie tot zijn of haar opvoeders.
 • Sociologen en antropologen kijken naar de maatschappelijke en culturele factoren die ons gedrag bepalen.
 • ISW'ers gebruiken elementen uit al deze verschillende disciplines om verschijnselen te begrijpen. Zij proberen die te combineren in een interdisciplinair model.

Interdisciplinaire sociale wetenschap: Iets voor jou?

Ben je breed geïnteresseerd in mensen, hun gedrag en de maatschappij waarin ze leven? Hebben sociologie, psychologie, pedagogische wetenschappen en culturele antropologie allemaal interessante elementen voor jou, maar lijkt het je een uitdaging om die te combineren in een interdisciplinair perspectief? Wil je leren hoe je onderzoek kunt doen en ben je niet bang voor cijferwerk? Kom dan Interdisciplinaire sociale wetenschap studeren in Utrecht.

Nieuw in Utrecht: studentcoachingsprogramma voor 1ste generatiestudenten.

Ben jij één van de eersten uit je gezin die hoger onderwijs gaat volgen? Dan hebben we wellicht een leuk programma speciaal voor jou.

Studeren aan de universiteit brengt heel wat veranderingen met zich mee. En als jij de eerste bent binnen je gezin of familie heb je misschien wel extra veel vragen en behoefte aan ondersteuning. Voor een goede start in het eerste jaar van jouw bacheloropleiding brengen we je graag in contact met andere studenten die uit een vergelijkbare thuissituatie komen.
Lees hier meer over ons studentcoachingsprogramma.

 • ASW-student Gwenny vertelt over de bachelor.
  'Bij ISW leer je kritisch te kijken en sociale problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.'
 • ASW-student Jule vertelt over de bachelor
  'Alle aspecten die ik leuk vond van de andere sociale wetenschappen, komen in deze opleiding samen.'

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
 • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Sociale wetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56631