Studieprogramma

Wat ga je doen?

Studenten hebben online overleg

ISW duurt drie jaar. Het eerste jaar bestaat uit acht verplichte vakken: een eerste kennismaking met interdisciplinairiteit, inleidingen in de psychologie en sociologie en methoden van onderzoek en statistiek. In het tweede jaar kies je een studiepad, waarmee je je specialiseert op een inhoudelijk thema. Het derde jaar sluit je af met je eigen onderzoek en rapportage (thesis) hierover.

Welke vakken krijg je?

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bacheloropleiding bestaat uit twee delen:

  • Major: de hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage, een minor en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden. 

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie. 

Studiepaden

Je kiest vanaf het tweede studiejaar uit één van de studiepaden of je stelt zelf een studiepad samen. 

Werkvormen

Elk vak kent verschillende werk- en toetsvormen. De meeste vakken bestaan uit een mix van colleges, werkgroepen, (groeps)opdrachten en zelfstudie. In opdrachten maak je onder meer vergelijkingen tussen standpunten, pas je kennis toe, beargumenteer je methodische keuzen, schrijf je een betoog of recensie of presenteer je. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

WerkvormTijdsbesteding
Hoorcollege35%
Werkcollege20%
Groepswerk20%
Zelfstudie25%

Groepsgrootte

In 2021 zijn 340 eerstejaarsstudenten begonnen aan de studie Interdisciplinaire sociale wetenschap. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 22 tot 25 studenten.

Stage

In de profileringsruimte kun je een stage op academisch niveau lopen. Je krijgt dan inzicht in de praktijk van het sociaalwetenschappelijk werk. Ook versterk je je professionele vaardigheden en doe je relevante werkervaring op. Je werkt in de stage zelfstandig aan een opdracht.

Studiebegeleiding

Bij Interdisciplinaire sociale wetenschap kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.