Studieprogramma

Wat ga je doen?

Het eerste jaar bestaat uit acht verplichte vakken: een eerste kennismaking met interdisciplinairiteit, inleidingen in de psychologie, sociologie en cultuurwetenschappen en methoden van onderzoek en statistiek. In het tweede jaar kies je een studiepad waarmee je je specialiseert op een inhoudelijk thema - sociaal beleid/public health, adolescentie, multiculturele verschijnselen - en je je voorbereidt op een master. Het derde jaar sluit je uiteindelijk af met je eigen onderzoek en rapportage (thesis) hierover.

Welke vakken krijg je?

Vakken 1e jaar
Blok 1
Introductie Interdisciplinaire sociale wetenschap
In dit vak krijg je een beeld van het interdisciplinaire perspectief dat kenmerkend is voor interdisciplinaire sociale wetenschap. Je maakt kennis met enkele grote theorieën en grote namen in de sociale wetenschappen.
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
Dit vak is het eerste in de reeks van vier methodologische vakken van de bachelor ASW. In dit inleidende vak maak je kennis met methoden, technieken en statistiek voor de sociale wetenschappen. Je leert enkele basisaspecten van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Blok 2
ISW in de praktijk: analyse en bestrijding van sociale problemen
Je leert in dit vak sociale problemen in Nederland op een multidisciplinaire wijze te analyseren. Vanuit een zelfgemaakte analyse denk je na over bestaand en wenselijk beleid ter bestrijding van deze sociale problemen.
Introductie gedragswetenschappen
In dit inleidende vak leer je over de menselijke mogelijkheden en beperkingen van een individu en samenleving. Vanuit verschillende psychologische perspectieven verdiep je je in meerdere aspecten van gedrag en gedachten.
Blok 3
Introductie maatschappijwetenschappen: de moderne samenleving
Dit vak biedt inzicht in de structuren en sociale organisatie van de moderne samenleving. Je leert hoe mensen in interactie met elkaar vormgeven aan hun dagelijks leven en daarmee aan de samenleving.
Toepasssing van onderzoeksmethoden en statistiek
Dit vak is het tweede in de reeks van vier methodologische vakken van de bachelor ASW. In dit vak pas je je opgedane kennis van de basisaspecten van wetenschappelijk onderzoek zelf praktisch toe in de vorm van kwalitatief onderzoek.
Blok 4
Interdisciplinair onderzoek naar sociale problemen
Goede theorieën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het oplossen van sociale problemen die soms taai of bijna onoplosbaar lijken – zogenoemde 'wicked problems' zoals sociale ongelijkheid, verslaving, discriminatie en integratie. In de eerdere vakken heb je theoretische inzichten opgedaan vanuit gedrags- en maatschappijwetenschappen. Interdisciplinariteit krijgt nu een gezicht doordat je een link gaat leggen tussen de in de vakken behandelde theorieën en onderzoek dat maatschappelijk relevant is. Daarmee maken we een begin met het beantwoorden van een vraag die bij alle ASW-onderzoeksprojecten centraal staat: Hoe kunnen we hedendaagse, 'wicked problems' onderzoeken om toekomstbestendige antwoorden te vinden op sociale problemen?
Leeronderzoek ISW
Aan het einde van het eerste jaar voer je in groepjes je eigen onderzoek uit. Je past hierbij alle kennis toe die je gedurende het eerste jaar opgedaan hebt. Ook schrijf je een paper onder begeleiding van een docent.
Vakken 2e jaar
Blok 1
Over de grenzen van disciplines
De plaats van algemene sociale wetenschappen binnen de wetenschap staat centraal in dit vak. Je bestudeert de overeenkomsten en verschillen van menswetenschappen en maatschappijwetenschappen. Ook verdiep je je in historische voorbeelden van verschillende disciplines en theorieën over de samenhang van individu, cultuur en maatschappij.
Profileringsruimte
Afhankelijk van je gekozen studiepad vul je deze ruimte in naar eigen ambitie en interesses. Dit kan door keuzevakken te volgen binnen de opleiding of elders.
Health in society (keuzevak)
Health and wellbeing are strongly influenced by social policy and other factors outside of the individual. This course offers an exciting opportunity for students to engage with theory, research and debate regarding the interplay of personal, social and structural factors in people's health and strengthen understanding of drivers and consequences of social inequity.
Risk behavior and addiction in adolescence (keuzevak)
This course deals with several types of risk behaviour of adolescents. You will learn about the most important theories about possible causes. You will also study ongoing research, the characteristics of policy and interventions in the Netherlands.
Rejecting Minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations (keuzevak)
In this course you will learn more about the way in which the predominant group reacts towards minorities in society. You investigate how prejudices develop, how they result from endangered identities or interests and what the consequences are of these prejudices.
Wild years: Youth culture and pop music (keuzevak)
Music was, is and probably, will always be a crucial component in youth culture. As a result of their music preferences adolescents choose their friends and within the circle of friend their music taste is further groomed. Music itself and music videos hold important messages in lyrics, images, and the medialized attitudes and behaviors of artists, that may influence their listeners/viewers. In this course, In a second line of thought, the history of popular music in its connections to the development of youth cultures, from the fifties onward, will be addresses in a series of six lectures.
Jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming (keuzevak)
In dit vak worden achtergronden en vormen van delinquent gedrag van jongeren en criminologische theorieën over jeugdcriminaliteit bestudeerd. Verschillende aspecten van de relatie tussen adolescentie en criminaliteit komen aan bod. De invloed van gezin, school en werk wordt bestudeerd evenals de betekenis van leeftijdgenoten en jeugdcultuur. Er wordt stilgestaan bij de kwestie van de oververtegenwoordiging van etnische minderheden in de jeugdcriminaliteit en tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit en geweld. Tenslotte komen de achtergronden van jeugdbeschermingsmaatregelen en verklaringen rond het justitieel ingrijpen in kindveiligheid aan de orde.
Bachelorstage (keuzevak)
Bij ISW heb je de mogelijkheid om al in de bachelorfase een praktijkstage te lopen. Doel daarvan is je wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen en op professioneel niveau kennis te maken met werkzaamheden in een voor jou relevante organisatie of bedrijf. Bovendien draagt een succesvolle praktijkstage in een vroeg stadium van je studie het nodige bij aan het versterken van je CV én latere kansen op de arbeidsmarkt. Vaak levert een succesvolle bachelorstage ook prima mogelijkheden voor je masteronderoek/scriptie en/of (bij)baan op de langere termijn. Met het opbouwen van een relevant netwerk kun je niet vroeg genoeg beginnen! De stage biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een masteropleiding. Je kunt met een stage beginnen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De stage kan in blok 1, 2, 3 of 4 worden gelopen en heeft een omvang van 210 uur (7,5 studiepunten). De exacte invulling vindt plaats in overleg met jou, de coördinator en de stageverlenende instelling. In alle gevallen zal de stage echter niet meer dan 7,5 studiepunt omvatten.
Blok 2
Verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek voor algemeen sociaal wetenschappers
Dit vak is het derde in de reeks van vier methodologische cursussen van de bachelor ASW. In dit vak ligt de focus op de interpretatie en verwerking van data met onder andere de statistische verwerkingsprogramma’s Nvivo en SPSS.
Profileringsruimte
Afhankelijk van je gekozen studiepad vul je deze ruimte in naar eigen ambitie en interesses. Dit kan door keuzevakken te volgen binnen de opleiding of elders.
Challenges in work, health and well-being (keuzevak)
In this course, you study the interrelation between work, health and well-being. You learn to analyse developments and approaches in these three domains and the current approaches of different European welfare states to develop a sustainable work environment.
Beleid en evaluatieonderzoek (keuzevak)
In dit vak leer je over de context waarbinnen beleid wordt gemaakt, de beleidsmodellen die worden gebruikt door beleidsmakers en de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het gemaakte beleid. Ook doe je kennis op over de evaluatie van beleid. Verloopt de uitvoering van een interventie zoals het is bedoeld in het beleidsplan? Zijn de beoogde doeleinden bereikt? En is het behalen van de beoogde doeleinden wel toe te schrijven aan het gevoerde beleid?
Comparing cultures: theory and research (keuzevak)
This course is an introduction to cross-cultural psychology. You will examine which aspects of human psychological functioning are universal, and which aspects depend on the cultural context(s) in which people find themselves.
Youth culture in a digital world (keuzevak)
This course will evaluate the position of digital media in youth lifestyle and youth culture, and will reflect on the influence digital media has on the development of adolescents.
Bachelorstage (keuzevak)
Bij ISW heb je de mogelijkheid om al in de bachelorfase een praktijkstage te lopen. Doel daarvan is je wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen en op professioneel niveau kennis te maken met werkzaamheden in een voor jou relevante organisatie of bedrijf. Bovendien draagt een succesvolle praktijkstage in een vroeg stadium van je studie het nodige bij aan het versterken van je CV én latere kansen op de arbeidsmarkt. Vaak levert een succesvolle bachelorstage ook prima mogelijkheden voor je masteronderoek/scriptie en/of (bij)baan op de langere termijn. Met het opbouwen van een relevant netwerk kun je niet vroeg genoeg beginnen! De stage biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een masteropleiding. Je kunt met een stage beginnen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De stage kan in blok 1, 2, 3 of 4 worden gelopen en heeft een omvang van 210 uur (7,5 studiepunten). De exacte invulling vindt plaats in overleg met jou, de coördinator en de stageverlenende instelling. In alle gevallen zal de stage echter niet meer dan 7,5 studiepunt omvatten.
Blok 3
Profileringsruimte
Afhankelijk van je gekozen studiepad vul je deze ruimte in naar eigen ambitie en interesses. Dit kan door keuzevakken te volgen binnen de opleiding of elders, een stage te doen of te studeren in het buitenland.
Adolescent Development (Psychologie) (keuzevak)
This course is about the development of adolescents into young adults. You learn how the change of an adolescent takes place as an individual as well as how change takes place at the level of social context.
Key challenges to the welfare state: Social policy and social change (keuzevak)
You'll study theories about three major transformations in the Netherlands and their consequences. In this course, you will make a comparison between these transformations and the current Dutch welfare state.
Migrants and integration (keuzevak)
In this course you will study the different theories, issues, findings and policy interventions in the field of migration and integration of migrants. You study the scale, causes and impacts of migration.
Wetenschapsfilosofie (keuzevak)
In dit interdisciplinaire vak buig je je samen met andere studenten - afkomstig van verschillende faculteiten en studierichtingen –over een actueel thema uit de wetenschap. Je leest literatuur en woont lezingen bij door wetenschappelijk onderzoekers en professionals. De nadere uitwerking en verwerking van het thema gebeurt via een proces van discussie (zaal en internet) en correspondentie (schrijven van columns / bloggen op internet, schrijven essay).
Sociology of organisations (keuzevak)
In dit Engelstalige vak verkrijg je inzicht in de ontwikkeling en relevantie van de sociologische theorievorming over organisaties, hun structuur en functioneren en veranderingen daarin. In de werkgroepen staat het zelfstandig uitvoeren van een organisatie-sociologisch onderzoek centraal.
Social networks in theory and empirical research (keuzevak)
In dit Engelstalige vak leer je over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sociale netwerkstudies: onderzoeksvragen, theorieën, onderzoeksresultaten en methoden van dataverzameling en data-analyse. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals buurten, organisaties en criminaliteit.
Bachelorstage (keuzevak)
Bij ISW heb je de mogelijkheid om al in de bachelorfase een praktijkstage te lopen. Doel daarvan is je wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen en op professioneel niveau kennis te maken met werkzaamheden in een voor jou relevante organisatie of bedrijf. Bovendien draagt een succesvolle praktijkstage in een vroeg stadium van je studie het nodige bij aan het versterken van je CV én latere kansen op de arbeidsmarkt. Vaak levert een succesvolle bachelorstage ook prima mogelijkheden voor je masteronderoek/scriptie en/of (bij)baan op de langere termijn. Met het opbouwen van een relevant netwerk kun je niet vroeg genoeg beginnen! De stage biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een masteropleiding. Je kunt met een stage beginnen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De stage kan in blok 1, 2, 3 of 4 worden gelopen en heeft een omvang van 210 uur (7,5 ECTS). De exacte invulling vindt plaats in overleg met jou, de coördinator en de stageverlenende instelling. In alle gevallen zal de stage echter niet meer dan 7,5 studiepunt omvatten.
Blok 4
Profileringsruimte
Afhankelijk van je gekozen studiepad vul je deze ruimte in naar eigen ambitie en interesses. Dit kan door keuzevakken te volgen binnen de opleiding of elders, een stage te doen of te studeren in het buitenland.
Etniciteit en nationalisme (keuzevak)
Je bestudeert in dit vak de belangrijkste theorieën, concepten en auteurs op het gebied van etniciteit en nationalisme. Je krijgt inzicht in de complexiteit van verschillende soorten identiteiten.
Youth and sexuality (keuzevak)
In this course you study the sexual development of young people and its diversity from several perspectives. For example, you will look at the different stages of sexual development and the development of gender and sexual identity.
Solidarity and social justice: social policy responses to social problems (keuzevak)
In this course, you will become familiar with some of the most pressing social inequality issues as they relate to work, care, welfare and health. By focusing on European societies, you will learn to compare and contrast social inequality patterns, as well as responses to social inequality. How do various societies respond to enduring, growing or changing inequalities? Do these challenges lead to an erosion of solidarity, in an 'us versus them' rhetoric? Or an expansion of solidarity, such as Germany's initial response to the asylum-seeker crisis with 'Wir schaffen das!'? And to what extent are we accepting of social inequality? Taking a sociological, psychological and political philosophical approach to these topics, this course offers an interdisciplinary approach to understanding social inequality and the social policy responses in contemporary Europe.
The Multicultural Society (keuzevak)
In this course you will learn about the major problems regarding citizenship in multicultural societies. You will also explore how the organisation of citizenship is linked to statements about cultural diversity.
Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek (keuzevak)
In dit vak verwerf je kennis over de familiesociologie. Denk daarbij aan onderwerpen als trouwen, scheiden, kinderen krijgen, huishoudelijke taakverdeling en opvoeding. Je leert deze kennis toe te passen en verdiept je in verklaringen voor de ontwikkelingen op deze gebieden.
Bachelorstage (keuzevak)
Bij ISW heb je de mogelijkheid om al in de bachelorfase een praktijkstage te lopen. Doel daarvan is je wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen en op professioneel niveau kennis te maken met werkzaamheden in een voor jou relevante organisatie of bedrijf. Bovendien draagt een succesvolle praktijkstage in een vroeg stadium van je studie het nodige bij aan het versterken van je CV én latere kansen op de arbeidsmarkt. Vaak levert een succesvolle bachelorstage ook prima mogelijkheden voor je masteronderoek/scriptie en/of (bij)baan op de langere termijn. Met het opbouwen van een relevant netwerk kun je niet vroeg genoeg beginnen! De stage biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een masteropleiding. Je kunt met een stage beginnen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De stage kan in blok 1, 2, 3 of 4 worden gelopen en heeft een omvang van 210 uur (7,5 studiepunten). De exacte invulling vindt plaats in overleg met jou, de coördinator en de stageverlenende instelling. In alle gevallen zal de stage echter niet meer dan 7,5 studiepunt omvatten.
Vakken 3e jaar
Blok 1
Profileringsruimte
Afhankelijk van je gekozen studiepad vul je deze ruimte in naar eigen ambitie en interesses. Dit kan door keuzevakken te volgen binnen de opleiding of elders, een stage te doen of te studeren in het buitenland.
Risk behavior and addiction in adolescence (keuzevak)
This course deals with several types of adolescent risk behavior. You will get an overview of the most important theories about possible causes. You will also study ongoing research and the characteristics of policy and interventions in the Netherlands.
Rejecting Minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations (keuzevak)
In this course you will learn more about the way in which the predominant group reacts towards minorities in society. You investigate how prejudices develop, how they result from endangered identities or interests and what the consequences are of these prejudices.
Criminal behavior during the lifecourse (keuzevak)
In dit Engelstalige vak leer je hoe crimineel gedrag zich ontwikkelt gedurende het leven van delinquenten. Je doet kennis op over de centrale vraagstukken, theorieën, onderzoeksbevindingen en beleidsmaatregelen die centraal staan binnen de levensloopcriminologie. Deze algemene kennis leer je eveneens toe te passen op concrete vraagstukken van criminaliteit en rechtshandhaving.
Wild years: Youth culture and pop music
Music was, is and probably, will always be a crucial component in youth culture. As a result of their music preferences adolescents choose their friends and within the circle of friend their music taste is further groomed. Music itself and music videos hold important messages in lyrics, images, and the medialized attitudes and behaviors of artists, that may influence their listeners/viewers. In this course, In a second line of thought, the history of popular music in its connections to the development of youth cultures, from the fifties onward, will be addresses in a series of six lectures.
Bachelorstage (keuzevak)
Bij ISW heb je de mogelijkheid om al in de bachelorfase een praktijkstage te lopen. Doel daarvan is je wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen en op professioneel niveau kennis te maken met werkzaamheden in een voor jou relevante organisatie of bedrijf. Bovendien draagt een succesvolle praktijkstage in een vroeg stadium van je studie het nodige bij aan het versterken van je CV én latere kansen op de arbeidsmarkt. Vaak levert een succesvolle bachelorstage ook prima mogelijkheden voor je masteronderoek/scriptie en/of (bij)baan op de langere termijn. Met het opbouwen van een relevant netwerk kun je niet vroeg genoeg beginnen! De stage biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een masteropleiding. Je kunt met een stage beginnen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De stage kan in blok 1, 2, 3 of 4 worden gelopen en heeft een omvang van 210 uur (7,5 studiepunten). De exacte invulling vindt plaats in overleg met jou, de coördinator en de stageverlenende instelling. In alle gevallen zal de stage echter niet meer dan 7,5 studiepunt omvatten.
Blok 2
Profileringsruimte
Afhankelijk van je gekozen studiepad vul je deze ruimte in naar eigen ambitie en interesses. Dit kan door keuzevakken te volgen binnen de opleiding of elders, een stage te doen of te studeren in het buitenland.
Challenges in work, health and well-being (keuzevak)
In this course, you study the interrelation between work, health and well-being. You learn to analyze developments and approaches in these three domains and the current approaches of different European welfare states to develop a sustainable work environment.
Beleid en evaluatieonderzoek (keuzevak)
In dit vak leer je over de context waarbinnen beleid wordt gemaakt, de beleidsmodellen die worden gebruikt door beleidsmakers en de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het gemaakte beleid. Ook doe je kennis op over de evaluatie van beleid. Verloopt de uitvoering van een interventie zoals het is bedoeld in het beleidsplan? Zijn de beoogde doeleinden bereikt? En is het behalen van de beoogde doeleinden wel toe te schrijven aan het gevoerde beleid?
Comparing cultures: theory and research (keuzevak)
This course is an introduction to cross-cultural psychology. You will examine which aspects of human psychological functioning are universal, and which aspects depend on the cultural context(s) in which people find themselves.
Youth culture in a digital world (keuzevak)
This course will evaluate the position of digital media in youth lifestyle and youth culture, and will reflect on the influence digital media has on the development of adolescents.
Bachelorstage (keuzevak)
Bij ISW heb je de mogelijkheid om al in de bachelorfase een praktijkstage te lopen. Doel daarvan is je wetenschappelijke kennis in de praktijk te brengen en op professioneel niveau kennis te maken met werkzaamheden in een voor jou relevante organisatie of bedrijf. Bovendien draagt een succesvolle praktijkstage in een vroeg stadium van je studie het nodige bij aan het versterken van je CV én latere kansen op de arbeidsmarkt. Vaak levert een succesvolle bachelorstage ook prima mogelijkheden voor je masteronderoek/scriptie en/of (bij)baan op de langere termijn. Met het opbouwen van een relevant netwerk kun je niet vroeg genoeg beginnen! De stage biedt je een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een masteropleiding. Je kunt met een stage beginnen als je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. De stage kan in blok 1, 2, 3 of 4 worden gelopen en heeft een omvang van 210 uur (7,5 studiepunten). De exacte invulling vindt plaats in overleg met jou, de coördinator en de stageverlenende instelling. In alle gevallen zal de stage echter niet meer dan 7,5 studiepunt omvatten.
Blok 3
Key challenges to the welfare state: Social policy and social change (keuzevak)
You'll study theories about three major transformations in the Netherlands and their consequences. In this course, you will make a comparison between these transformations and the current Dutch welfare state.
Literatuurstudie ISW
Je schrijft individueel een literatuurstudie over een voor ISW’ers relevant onderwerp. Je leert verschillende theorieën, onderzoeksresultaten en interpretaties van je onderwerp te analyseren en beschrijven.
Methoden, technieken en statistiek 4
Dit vak is het laatste in de reeks van de methodologische vakken. Je ververst je kennis, zowel op het kwantitatieve als het kwalitatieve vlak. Daarna bepaal je op welk vlak je je wilt focussen.
Blok 4
Bachelorproject ISW
Aan het eind van de bachelorfase zet je zelf een onderzoek op. Je voert het onderzoek uit en schrijft hierover een verslag in de vorm van een scriptie. Je past de kennis die je in alle gevolgde cursussen hebt opgedaan toe.

 

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De driejarige bacheloropleiding bestaat uit twee delen:

 • Major: de hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
 • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden. 

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie. 

Studiepaden

Vanaf het tweede studiejaar kun je kiezen uit één van de studiepaden of zelf een studiepad samenstellen. Je keuze voor een studiepad hangt af van de master die je wilt gaan volgen.

1. Social policy and public health

 • Health in society
 • Challenges in work, health and well-being
 • Key challenges to the welfare state: Social policy and social change
 • Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems

2. Youth Studies

 • Risk behaviour and addiction in adolescence
 • Youth culture in a digital world
 • Adolescent Development
 • Youth and sexuality

3. Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism

 • Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
 • Comparing cultures: Theory and research
 • Migrants and integration
 • The multicultural society

Werkvormen

Elk vak kent verschillende werk- en toetsvormen. De meeste vakken bestaan uit een mix van colleges, werkgroepen, (groeps)opdrachten en zelfstudie. In opdrachten maak je onder meer vergelijkingen tussen standpunten, pas je kennis toe, beargumenteer je methodische keuzen, schrijf je een betoog of recensie of presenteer je. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 35%
Werkcollege 20%
Groepswerk 20%
Zelfstudie 25%

Groepsgrootte

In 2017 zijn 152 eerstejaarsstudenten begonnen aan de studie Algemene sociale wetenschappen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 22 tot 25 studenten.

Stage

In de profileringsruimte kun je een stage op academisch niveau lopen. Je krijgt inzicht in de praktijk van het sociaalwetenschappelijk werk. Ook versterk je je professionele vaardigheden en doe je relevante werkervaring op. Je werkt in de stage zelfstandig aan een opdracht.

Studiebegeleiding

Bij Interdisciplinaire sociale wetenschap kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Bring Your Own Device

We rekenen erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als je computeronderwijs volgt. Via je laptop kun je als UU-student altijd, overal en gratis bij vrijwel alle studiesoftware. Meer weten? Lees hier alles over BYOD.