Onderwijs

In ons bachelor- en masteronderwijs vindt zoveel mogelijk integratie plaats van wetenschappelijke kennis en de klinische praktijk. Dit wordt bereikt dankzij de input van ervaren “scientist practitioners” die in een breed scala van klinische vakgebieden werkzaam zijn. Het is ons doel studenten de meest recente wetenschappelijke inzichten bij te brengen, kritisch en innovatief denken te bevorderen en studenten te voorzien van solide basisvaardigheden die zij kunnen toepassen in hun toekomstige loopbaan als klinisch psycholoog of onderzoeker, of in de (geestelijke) gezondheidszorg.

De afdeling Klinische Psychologie is betrokken bij de volgende opleidingen:

Postacademisch onderwijs

Na het behalen van het masterdiploma Klinische Psychologie kunnen studenten hun studie voortzetten met een tweejarige postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) of een drie- of vierjarige opleiding tot psychotherapeut. GZ-psycholoog en psychotherapeut zijn beschermde beroepen in het kader van de Wet BIG. Na de opleiding tot GZ-psycholoog kan een opleiding worden gevolgd tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog, twee zgn. specialistische beroepen in de Wet BIG. Bij dit postacademisch onderwijs zijn verschillende medewerkers van onze afdeling Klinische Psychologie betrokken.

Het postacademisch onderwijs kent specifieke toelatingseisen en vindt plaats binnen zorginstellingen. Studenten die met succes ons bachelor- en masterprogramma hebben gevolgd, zijn gekwalificeerd om zich aan te melden voor deze postacademische opleiding. Deze programma's voor postacademisch onderwijs zijn Nederlandstalig.

Ga voor meer informatie naar: www.rinogroep.nl/GZ.

Stages

Een stagiair Klinische Psychologie kan van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie. Wilt u meer weten over stagemogelijkheden binnen de masteropleiding Clinical Psychology, neem contact op met Anne Winters en Nienke Ellenbroek, stage coördinatoren master Clinical Psychology: internshipCP@uu.nl.