Missie, visie, strategie

Psychische aandoeningen

Missie

De missie van de afdeling Klinische Psychologie van de UU is het bevorderen van wetenschappelijke kennis over de onderliggende mechanismen, preventie en behandeling van veelvoorkomende psychische aandoeningen, en het ontwikkelen van klinisch psychologische wetenschappers wiens kennis en vaardigheden kunnen helpen om de last van deze aandoeningen wereldwijd te verminderen.
 

angststoornissen

Visie

1. Het initiëren, coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van het begrip van de ontwikkeling, het voortbestaan, de preventie en behandeling van veelvoorkomende psychische stoornissen (in het bijzonder angst- en stressgerelateerde stoornissen);

2. Het verspreiden van onderzoeksresultaten over verschillende relevante doelgroepen, waaronder de wetenschappelijke gemeenschap, clinici en de bredere maatschappij;

3. Benutten van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek om initiatieven te ondersteunen gericht op het verbeteren van preventieve en curatieve zorg;

4. Opleiden van (toekomstige) klinische psychologen in het, op ethisch verantwoorde wijze, toepassen van wetenschappelijk onderzoek en evidence-based interventies in de klinische praktijk;

5. Het ontwikkelen van ”scientist practitioners” die in de voorhoede van onderzoek naar psychopathologie zullen opereren.

Strategie

1. Het toepassen van zowel fundamenteel (laboratorium-) als toegepast (populatie- en praktijkgerichte) onderzoek;

2. Ondersteunen van initiatieven op het gebied van “open science” om de openheid, transparantie en reproduceerbaarheid van onderzoeksactiviteiten te vergroten; het vertalen en verspreiden van onderzoeksresultaten naar clinici en een breder publiek;

3. Ondersteuning van de deelname van medewerkers aan adviescommissies, postdoctorale onderwijsfuncties en andere maatschappelijke organen die zich richten op het verbeteren van beleid en praktijken op het gebied van de geestelijke gezondheid - en het aanmoedigen en in staat stellen van personeelsleden om onderwijs en onderzoek te combineren met klinisch werk;

4. Het bieden van mogelijkheden voor studenten om hun ethische en kritische denkvermogen op praktisch, theoretisch en methodologisch gebied te ontwikkelen, en het onderwijzen van empirisch onderbouwde methoden voor psychologische beoordeling, preventie en behandeling;

5. Het aanmoedigen van junior medewerkers om zich te profileren in nationale en internationale samenwerkingsactiviteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek en om de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun eigen onderzoeksgebied aan te sturen.