Samenwerking

Samenwerkingspartners afdeling Klinische Psychologie

De afdeling Klinische Psychologie werkt nauw samen met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, waaronder ARQ Centrum’45 en Altrecht GGZ. Verschillende medewerkers doen patiëntenzorg bij deze instellingen en verschillende hoogleraren zijn verbonden aan TOPGGZ-afdelingen van deze instellingen. Nauwe samenwerking met partners in de geestelijke gezondheidszorg zorgt ervoor dat ons departement actief betrokken is bij maatregelen om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen.

Binnen de universiteit bestaan vruchtbare samenwerkingen met de andere psychologieafdelingen en met de afdeling methoden en statistiek. Diverse medewerkers participeren in de strategische thema’s Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies.

Daarnaast werken we internationaal samen met onderzoekers van diverse gerenommeerde universiteiten van over de hele wereld: de Utrecht University Partners (UUPs).

Meer informatie over internationale samenwerkingsverbanden:

website Samenwerken