Waarom vallen leerlingresultaten soms zo mee of tegen?

Leerlingresultaten

Waarom vallen leerlingresultaten soms zo mee of tegen? Om die vraag te beantwoorden, moeten we veel data analyseren. Daarbij werken onderwijsonderzoekers, onderwijsadviseurs en statistici van Universiteit Utrecht samen met het Utrechtse voortgezet onderwijs en onderwijsadviseurs van de CED-Groep.

Onnodig afstromen

Op een aantal scholen hebben we data geanalyseerd die betrekking hadden op de prestaties van leerlingen die afstroomden vanuit dakpanklassen (vmbo-havo of havo-vwo). Daaruit bleek dat afstromende leerlingen uit vmbo-havo brugklassen vaak best de capaciteiten hebben om naar de havo te kunnen, maar dat andere factoren een negatief effect hebben op hun schoolloopbaan. Op basis van die gegevens kunnen scholen nu gerichter initiatieven nemen om onnodige afstroom van leerlingen te voorkomen.

Er is nu meer inzicht in factoren die belangrijk zijn voor een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen.

Succesvoorspellers

Op een andere school hebben we voor een aantal schoolvakken waar de leerlingen het op het eindexamen relatief goed deden, onderzocht welke toetsen de beste voorspellers zijn voor de examencijfers. Op basis daarvan kan nu vroegtijdig in kaart worden gebracht welke leerlingen het meeste risico lopen om het examen niet te halen.  Daardoor kunnen die leerlingen extra worden begeleid. Bovendien is er nu beter zicht op de kenmerken van toetsen die de examenresultaten goed voorspellen. Dat is belangrijke informatie bij het maken en verbeteren van andere toetsen.

Direct toepasbare informatie

Zowel de scholen als de onderzoekers zijn heel enthousiast over de samenwerking. Voor scholen levert de samenwerking direct toepasbare informatie op om het onderwijs verder te verbeteren. Voor de wetenschappers is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe ze data die op scholen beschikbaar zijn het best kunnen analyseren. Ook is er nu meer inzicht in factoren die belangrijk zijn voor een succesvolle schoolloopbaan van leerlingen.