Verplaatsen Evolutietuin

Vastgoed en Campus werkt aan een aantrekkelijke en vitale campus voor studenten, onderzoekers en andere gebruikers van het USP. Eén van de manieren om dit te bereiken is het gebruik van ‘groenals verbindend element. Het verplaatsen van de Evolutietuin is één van de projecten die bijdraagt aan deze doelstelling. De verplaatsing van de Evolutietuin zorgt onder andere voor een betere groenverbinding tussen het Noordwestcluster en het centrum van het Utrecht Science Park.

Uniek ontwerp

De verplaatsing van de Evolutietuin geeft naast een betere groenverbinding ook de mogelijkheid om de tuin volledig opnieuw vorm te geven. De tuin krijgt een uniek ontwerp dat gebaseerd is op fractalen: wiskundige patronen die zich constant herhalen (onafhankelijk van de schaal) en die overal in de natuur terug te vinden zijn. Hiermee laat de Evolutietuin als eerste tuin ter wereld het oneindigende proces van de evolutie zien.

Op de illustratie hieronder is het ontwerp van het terrein (met de fractalen in het geel) te zien.

Hoe gaan we dit realiseren?

De realisatie van de Evolutietuin vergt diverse werkzaamheden; zowel onder- als bovengronds. Ondergronds wordt de infrasctructuur aangelegd voor onder andere de verlichting, zodat de tuin straks goed zichtbaar is. Bovengronds worden er paden aangelegd en bomen geplaatst.

Mogelijke overlast

De aanwezigheid van werktuigen en modder kan voor overlast zorgen. Daarnaast is de toegankelijkheid van de oude en nieuwe Evolutietuin gedurende de periode van de werkzaamheden verminderd.

Op de afbeelding hieronder is het werkgebied van de Evolutietuin aangegeven. 

Planning

De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Hieronder is de globale planning deze drie fasen te vinden, Wijzigingen en eventuele uitloop voorbehouden.

Fase 1: 21 maart t/m 13 juni

  • Inrichten werkterrein
  • 28 maart: start graafwerkzaamheden (duur: 25 dagen)
  • 11 april: plaatsen vlonderbruggen en stuwen
  • 12 april - 13 juni: aanleg paden

Fase 2: 27 mei t/m 20 juli

  • Start ondergrondse werkzaamheden
  • 2 juni: start aanleg betonverharding (duur: 25 dagen)

Fase 3: mei/juni

  • Afrondende werkzaamheden
  • Aanbrengen verlichting

Meer informatie

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar communicatievenc@uu.nl. Wij helpen je graag.