Ontmanteling voormalig Aardwetenschappengebouw

Het voormalige Aardwetenschappengebouw maakt plaats voor nieuwe ontwikkelingen in het Utrecht Science Park. De universiteit wil de kavel in erfpacht uitgeven aan een externe ontwikkelaar die er een Life Sciences labgebouw moet neerzetten. De universiteit huurt het gebouw in de periode dat het Hugo R. Kruytgebouw wordt herontwikkeld.

Het project ‘Sanering en Ontmanteling Aardwetenschappen’ wordt zodanig afgerond dat  het kavel, inclusief casco, overgedragen kan worden naar de externe ontwikkelaar. Aannemer Dusseldorp voert daarvoor nog enkele werkzaamheden uit. Het casco en het terrein worden vervolgens achter hekken veiliggesteld tot de bouw gaat beginnen.

Waarom is dit gebouw ontmanteld?

Het Aardwetenschappengebouw dateert uit 1979 en was voorheen in gebruik bij de faculteit Geowetenschappen. Het gebouw is technisch verouderd en past niet meer bij de huidige vereisten voor onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht. Om deze reden is het gebouw ontmanteld. Daarmee geven we ruimte aan toekomstige ontwikkelingen in het Noordwestcluster van het Utrecht Science Park. Op dit moment is het plan om het vrijgekomen kavel uit te geven aan een marktpartij die hier een generiek lab/kantoorgebouw zal maken. Dat gebouw wil de universiteit huren om de transitieperiode te overbruggen van de herontwikkeling van het Hugo R. Kruytgebouw. 

Aanpak sanering en ontmanteling Aardwetenschappengebouw

In onderstaande video is in een 3D-animatie te zien hoe het Aardwetenschappengebouw in de afgelopen periode is gesaneerd en ontmanteld. 

Circulaire ontmanteling

Ondanks dat het gebouw niet gebouwd is om te demonteren en er veel asbest in toegepast is, is het ontmantelingsproces zo circulair uitgevoerd. Hoe dat proces precies in zijn werk is gegaan en wat we ervan hebben geleerd lees je hier.

    Meer informatie

    Heb je vragen over dit project? Of wil je meer weten over de ontmanteling? Stuur dan een e-mail naar communicatievenc@uu.nl. Wij helpen je graag.