Nieuwe huisvesting faculteit Diergeneeskunde

De Universiteit Utrecht bouwt in de regio USP Oost aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor alle gebruikers, waar zij optimaal kunnen studeren, onderzoeken en werken aan de uitdagingen van morgen. Dit gebeurt op basis van het Strategisch Huisvestingsplan. Door efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren, verlagen we niet alleen de energie-uitstoot, maar blijven ook de huisvestingslasten beheersbaar. Zo kunnen we meer investeren in onderwijs en onderzoek.

Nieuwe huisvesting faculteit Diergeneeskunde

Diergeneeskunde krijgt een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw voor onderwijs, onderzoek en staf. In dit gebouw ontmoeten medewerkers van verschillende disciplines elkaar en volgen studenten onderwijs. Het wordt een plezierige plek om samen te werken en te studeren. Een plek waar we onze ambities voor de toekomst waar kunnen maken. Er komt ook een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit voor landbouwhuisdieren bij De Tolakker. Daarnaast passen we de werkomgeving in bestaande gebouwen aan en nemen we afscheid van gebouwen die niet meer aan ‘de eisen van de tijd’ voldoen.

Verbondenheid en zichtbaarheid

Het nieuwe faculteitsgebouw vervangt het Androclusgebouw, Nieuw Gildestein en het M.G. de Bruingebouw. Het gebouw komt op de locatie van het M.G. de Bruingebouw en de parkeerplaats aan de Yalelaan. Zo ontstaat een verbonden geheel met De Tolakker en de dierenklinieken en brengen we de mensen bij elkaar die bij elkaar horen te zijn. Hierdoor ontstaat op een natuurlijke manier meer verbondenheid en uitwisseling tussen de verschillende afdelingen. De centrale ligging zorgt bovendien voor een goede zichtbaarheid van de faculteit als geheel en van onderzoek, onderwijs en de patiëntenzorg die we verlenen op het Utrecht Science Park (USP).

plaatje van schuifbewegingen in en tussen de panden van Diergeneeskunde

Om efficiënter om te gaan met de ruimte gaan we werken volgens de principes van Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). In de kantooromgeving worden verschillende soorten werkplekken en ruimtes gecreëerd om uiteenlopende activiteiten te ondersteunen. Hierdoor zijn er minder (vaste) werkplekken nodig.

Gefaseerde overgang

Er komt veel kijken bij het realiseren van de toekomstige huisvesting. Daarom leggen we de weg daar naartoe stap voor stap af. De eerste stap is ervoor zorgen dat de medewerkers uit het M.G. de Bruingebouw kunnen verhuizen naar een (tijdelijke) plek in een van de andere gebouwen. Daarvoor moeten de gebouwen Jeannette Donker-Voet, Androclus, Nieuw Gildestein, prof. H. Jakob en Willem C. Schimmel worden aangepast. Ondertussen start ook de nieuwbouw bij De Tolakker, waar de dieren naartoe verhuizen. Nadat alle medewerkers een andere (tijdelijke) plek hebben gevonden en het M.G. de Bruingebouw leeg is, wordt dit gebouw duurzaam en circulair gesloopt. Daarna kan als laatste stap het bouwen van het nieuwe faculteitsgebouw beginnen.

Het gebied rondom de gebouwen wordt ondertussen ook heringericht en er worden zonnepanelen geplaatst en warmte- en koudeopslag ingericht om het energieverbruik te verduurzamen. Komende jaren zullen hiervoor veel grote veranderingen plaatsvinden in het Utrecht Science Park.

Planning

Dit hele proces is een complexe operatie met veel ‘schuifbewegingen’ en afhankelijkheden, want het onderzoek, onderwijs en werk moeten in de tussentijd onverminderd doorgaan. Onderstaande afbeelding laat de actuele planning zien voor het aanpassen van de bestaande gebouwen, de nieuwbouw bij De Tolakker en de bouw van het nieuwe faculteitsgebouw.

De planning van de werkzaamheden voor de nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde