Uw sparringpartner in microbiologische diagnostiek en behandeling

Het VMDC is tijdens werkdagen de hele dag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.  Onze analisten voeren de  microbiologische diagnostiek uit. Zij zijn uitgebreid ingewerkt in de veterinaire diagnostiek. De resultaten van de uitgevoerde diagnostiek worden door specialisten op het gebied van de veterinaire microbiologie bekeken, voordat deze naar de insturende dierenarts wordt verzonden.

Advies

Advisering of consultatie naar aanleiding van onderzoeksresultaten aan insturend dierenartsen wordt eveneens door deze specialisten verleend; de veterinair microbioloog is de hele dag telefonisch bereikbaar. Het VMDC is ook bereikbaar voor algemene vragen van de dierenarts-practicus ten aanzien van infectieziekten en de diagnostiek van infectieziekten. 

Als gevolg van ontwikkelingen in de commerciële veterinaire microbiologische diagnostiek komen steeds meer diagnostische tests binnen het bereik van de eerste- en tweedelijns praktijk. Deze mogelijkheden roepen vragen op over bijvoorbeeld de zin en de betrouwbaarheid van die bepalingen. Het VMDC is gaarne bereid de practicus hierover te adviseren.