Organisatie

Het VMDC maakt deel uit van het departement Infectieziekten & Immunologie, afdeling Klinische Infectiologie van de faculteit Diergeneeskunde.

Resultaten van microbiologisch onderzoek zijn primair bedoeld voor de diagnostiek en therapie van de betreffende patiënt, maar de resultaten leveren ook boeiende informatie op over het voorkomen van bepaalde agentia in Nederland. Waardevolle informatie om bijvoorbeeld ziekte-uitbraken te monitoren, maar ook om de dynamiek van zoönosen en antimicrobiële resistentie te bestuderen.

Sinds 2010 wordt daarom bij het VMDC (in opdracht van de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het vóórkomen van zoönosen en antimicrobiële resistentie bij gezelschapsdieren gemonitord in een project met de naam ‘Gezelschapsdierenkijker’.

Meer informatie over dit project en resultaten van de jaren 2010-2016 zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Onze specialisten Veterinaire Microbiologie zijn:

Dr. Els Broens - hoofd VMDC

Prof. Dr. Jaap Wagenaar – hoofd afdeling Klinische Infectiogie

Drs. Marloes van Dijk (specialist in opleiding)

Dr. Rolf Nijsse (specialist in opleiding)

Drs. Marleen Kannekens-Jager (specialist in opleiding)